Kyl- & värmespecialisten i Småland AB

Kyl- och värmespecialisten i Småland AB erbjuder våra intressenter 20% på service av luftvärmepumpar!

Erbjudandet gäller även alla anställda på ett intressentföretag.

Kyl & Värmespecialisten AB är ett certifierat kyl- och värmeföretag som specialiserar sig på luftvärmepumpar. De står för installering, service och reparation av värmepumpar. De utför även skrotning, årliga kontroller samt inrapportering till tillsynsmyndigheten på uppdrag av kunder.

Så nyttjar du din rabatt

Ange koden NNAB vid bokning via mejl eller telefon.

>> Gå till Kyl- & värmespecialistens hemsida