Pandemins effekter på medarbetarnas psykiska hälsa

Pandemins effekter på medarbetarnas psykiska hälsa

21 april kl. 10.00 – 12.00 Online Gratis

Fel i uppkopplingen

Den psykiska ohälsan ökar i coronapandemins spår, men vad händer när smittspridningen minskar? Eller ökar? Hur kan vi, trots begränsningar och restriktioner, stödja våra anställda till ökad hälsa? Under det här seminariet kommer du guidas igenom potentiella risker för ohälsa i arbetslivet som pandemin fört med sig.

Coronapandemin har ställt stora krav på hela samhället. På de flesta arbetsplatser har man fått ställa om rutiner och arbetssätt för att minska risken för smittspridning. Pandemins totala effekter på hälsan har vi ännu inte facit på, men de studier som finns pekar framför allt på en ökad psykisk ohälsa. Ju längre pandemin fortgår, desto tydligare blir effekterna av omställningen i arbetsliv och privatliv. Det finns förhoppningar om att läget snart ska förändras till det bättre med minskad smittspridning och färre svårt sjuka. Innebär det att hälsan automatiskt kommer att förbättras? Eller behöver vi en plan framåt?

Under seminariet kommer Anna Thoursie och Lisa Bengtsell från Prodest att guida oss igenom potentiella risker för ohälsa i arbetslivet som pandemin fört med sig. Seminariet kommer till stor del att fokusera på kända friskfaktorer och hur vi trots begränsningar och restriktioner kan stödja anställda till ökad hälsa. Det kommer att ges utrymme att dela goda exempel med varandra och att gemensamt problemlösa hur vi kan anpassa arbetssätt och rutiner för att bibehålla hälsa på våra arbetsplatser.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som har personalansvar.

Om föreläsarna

Anna Thoursie, socionom och leg. psykoterapeut och Lisa Bengtsell, leg. psykolog, från Prodest AB. Anna och Lisa är ofta anlitade och uppskattade föreläsare inom bland annat psykosocial arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa. De har mångårig erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa inom offentlig och privat sektor på individuell och organisatorisk nivå. Under hösten 2021 släpps deras första bok ”Etisk stress” på Studentlitteratur.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i nedan formulär senast den 14 april 2021.

Det finns inget sådant arrangemang upplagt, eller finns det dubletter

Kontakt

Kontakta Erik Nygårds om du har frågor om seminariet.

Erik Nygårds
Affärsutvecklare

0380-474 77
erik@nnab.se

Arrangörer

Nässjö Näringsliv AB
Prodest
Trygghetsrådet

Fler utbildningar & events

I Nässjö kommun och i närområdet finns det alltid något på gång för dig som företagare! Här kan du hitta både våra egna och våra intressenters event och utbildningar.