Så ser bostadsutvecklingen ut i Nässjö kommun

2 min läsning Publicerad 17 mars 2020

Lägenheter och villor byggs, bostadspriserna stiger och nya områden utvecklas. Under vår och kommunledningens företagsfrukost fick besökarna en inblick i bostadsutvecklingen i Nässjö kommun.

Företagsfrukost med fokus på bostadsutvecklingen på Kulturhuset Pigalle i Nässjö.

Den 11 mars samlades ett femtiotal företagare på Kulturhuset Pigalle för att nätverka och lyssna till Karolina Haag Sjöberg och Joel Spångby från Nässjö kommun. Karolina jobbar som samhällsutvecklare och visade upp ett Nässjö som växer.

Karolina Haag Sjöberg talar på en företagsfrukost om bostadsutvecklingen på Kulturhuset Pigalle i Nässjö.
Karolina Haag Sjöberg.

– Under 2013-2018 har antalet invånare ökat kraftigt. Vi växte med över 2000 personer. Ökningen beror dels på att fler föds än dör i vår kommun och dels på att fler väljer att flytta hit än härifrån, berättade Karolina och fortsatte:

– Vi tog nyligen fram en ny prognos för befolkningsutvecklingen i Nässjö kommun som sträcker sig ändra fram till år 2028. Prognosen visar att vi kommer att fortsätta att öka antalet invånare, dock inte lika kraftigt som under de senaste fem åren.

Vidare presenterade Karolina Haag Sjöberg statistik över prisutvecklingen för bostäder.

– Under 2015–2019 har priserna på bostadsrätter i Nässjö kommun ökat med 65% och villor med 47%.

För att räkna fram prisutvecklingen har Nässjö kommun använt sig av den så kallade köpeskillingskoefficienten, K/T-talet, som är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de överlåtna fastigheterna. K/T-talet beskriver egentligen hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat.

Målet: Att bygga 300 nya bostäder

Under 2017 antog Nässjö kommun en strategi för boendeplanering för åren 2017-2020. I strategin finns ett mål om att 300 bostäder ska byggas. Av dessa 300 ska 100 vara enbostadshus och 200 lägenheter. 

– Hittills har 178 bostäder byggts, 109 enbostadshus och 69 flerbostadshus. I år räknar vi med att ytterligare 100 bostäder kommer att byggas, så vi är inte alls långt ifrån att nå vårt mål, sade Karolina Haag Sjöberg.

Joel Spångby talar på en företagsfrukost om bostadsutvecklingen på Kulturhuset Pigalle i Nässjö.
Joel Spångby.

För att kunna bygga bostäder krävs givetvis tomter. Nässjö kommun jobbar just nu med att ta fram flera nya bostadsområden.

– I höstas släppte vi ytterligare 20 tomter i Norra Alsberg och denna höst räknar vi med att släppa tomter i Södra Handskeryd. Därefter kommer vi att ta fram ett antal tomter i Åkershäll, sade Joel Spångby.