Reinholds Buss ser med tillförsikt framåt

2 min läsning Publicerad 7 oktober 2021

”Vi har lärt oss otroligt mycket under de här månaderna, om sådant vi inte kunde så mycket om.” Så sammanfattar VD Stefan Erledal den första tiden efter att man tagit över länstrafiken i Nässjö och Eksjö – och om att navigera sig genom en pandemi.

I april 2020 flyttade Reinholds Buss in i nybyggd depå i Nässjö och flerdubblade antalet anställda i samband med att man tog över länstrafiken i Nässjö och Eksjö. Efter en del pussel på trafikledarfronten och vissa organisatoriska förändringar börjar man nu hitta rollerna. I och med pandemin har turistbussarna stått still. Att man haft länstrafiken och skolskjuts att falla tillbaka på har därför varit ovärderligt.

–  Det har varit ett stålbad, men vi har varit lyckligt lottade i och med att vi haft skoltrafik och länstrafik. Och nu har även beställningstrafiken kommit igång – jag ser med tillförsikt på framtiden, säger Stefan Erledal, VD.

Reinholds Buss har traditionellt framförallt kört beställningstrafik och skolskjuts och stod förra året inför en stor utmaning när man skulle börja bedriva länstrafik. Ett stort antal nya bussar köptes in och man anställde många chaufförer.


– Länstrafiken är en viktig samhällsfunktion. Det är en helt annan logistik, det har krävts mycket planering och täta ledningsmöten. I det stora hela tycker jag att vi har fått bra ordning på trafiken, säger Stefan.

Ny ”buss för alla”
Nyligen uppmärksammades Reinholds Buss i media för sitt inköp av en ny ”Buss för alla”, som den kallas – en helt unik turistbuss med kapacitet att inhysa rullstolsburna passagerare.

– Det finns en lyft som tar den rullstolsburna personen in i bussen, passageraren väljer om hon eller han vill sitta kvar i rullstolen eller med hjälp av sele och lyft i taket placera sig på önskat säte, säger Stefan.

Förvärvet av bussen har delvis gjorts möjligt genom ett bidrag från en privat donator.

– Vi har tidigare bedrivit färdtjänst och sjukresor, det är något som jag värnar om, att kunna ha en sådan här buss där alla kan åka med på resor. Det känns fint att kunna erbjuda det, säger Stefan.

Turistresorna börjar återigen bli möjliga och redan nu har man bokat in resor för 2022, bland annat skidresor till alperna, gruppresor till Holland, Tyskland och Italien. Hela branschen har fått lida under pandemin, men Stefan anar ljuset i tunneln när turistbussar åter börjar skymtas på gatorna.

– När jag får syn på kollegor blir jag glad för deras och för branschens skull, det är härligt att se. Förhoppningsvis ska den tuffaste perioden ligga bakom oss, avslutar Stefan Erledal.