Prysmian Group investerar för framtiden – anställt 15 nya medarbetare

2 min läsning Publicerad 18 november 2021

Prysmian Group, tidigare Draka Kabel, har investerat i en tredje produktionslinje och anställt femton nya medarbetare.

VD för Prysmian Group Sverige, framhåller att man inte kommer någonstans utan bra medarbetare. 

Prysmian Group är världens största kabeltillverkare och dubbelt så stora som världens näst största tillverkare. I denna enorma företagsgrupp utgör Prysmian Group Sverige AB i Nässjö en viktig del – och man går starkt framåt. Nyligen öppnades ytterligare en produktionslinje för att klara av leveranser till kraftnät.

– Investeringen var logisk för lokalerna var redan förberedda, det fanns redan utrymme. Den här investeringen handlar om att skapa större möjligheter för vad vi kan åstadkomma här, säger Salli Hara, VD för Prysmian Group Sverige och numera även ansvarig för hela den Skandinaviska delen av Prysmian Group.

Större inom kraftnät

Salli Hara är något av en veteran inom koncernen och har varit med från starten när Prysmian Group bildades ur Pirelli 2005. Innan hon blev VD för Prysmian Group Sverige i Nässjö har hon varit verksam i såväl Finland som Danmark och Ryssland (det sistnämnda i samband med ett förvärv). När hon kom in som VD för Prysmian Group Sverige 2017 omfattades 70 procent av företagets omsättning av leveranser till intallationsmarknaden. Byggbranschen är visserligen stark i Sverige, men tenderar att fluktuera, varför Salli Hara såg fördelarna med att öka försäljningen till elnätsmarknaden, det vill säga till kraftnätsföretag som exempelvis Eon.

– Prysmian Group är ett väldigt välkänt varumärke för installatörer i byggbranschen, det har varit grunden för företaget här. Byggbranschen hade ett uppsving 2015-2016 men har sedan minskat något, och om man tittar på det ur ett längre perspektiv så ser man att det alltid går upp och ner. Det är inget fel att vara på den marknaden, vi ska fortsatt vara starka där, men vi diskuterade tidigt möjligheten att utöka vår närvaro på marknaden inom elnät, säger Salli Hara.

För att sträcka kablarna krävs extremt långa produktionslinjer som löper längs hela fastigheten. 

Framtiden ser ljus ut

Behovet av elektricitet och telekommunikation lär inte direkt avta. De diskussioner som nu förs nationellt och i Europa kring energiförsörjning är komplexa och mångfacetterade, men tydligt är att det finns ett behov av tillförlitlig distribution av el. Prysmian Group lägger ner en hel del resurser i att ta fram ännu bättre kablar, men också i att hitta lösningar som är miljömässigt hållbara. I den fortsatta expansionen av Prysmian Group har Nässjö en viktig plats på många plan.

– Dels har Nässjö en bra placering rent logistiskt, det är en knutpunkt i många avseenden, så det är logiskt att ha tillverkningen här, och dels finns det en atmosfär här som gör det till en bra plats att driva ett företag på, avslutar Salli Hara.

Tillverkningen av kablar är materialintensiv. Stora mängder koppar och aluminium används i produktionen.