Ny tågdepå planeras i Nässjö – investering på 100-tals miljoner

3 min läsning Publicerad 27 september 2019

Regionstyrelsen har gett klartecken till en förstudie om att bygga en helt ny tågdepå i Nässjö. “Med tanke på läget och den kunskap och järnvägskompetens som finns på orten var det självklart för oss att depån ska ligga i Nässjö”, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Det är en riktig storsatsning som Region Jönköping nu planerar i Nässjö. Det handlar om en investering på flera 100 miljoner, och många arbetstillfällen inom järnvägsnäringen. 2022 är tanken att helt nya Krösatåg ska tas i drift, som del i satsningen på att öka kollektivtrafikresandet med tåg. Då behövs en ny tågdepå som uppfyller moderna krav på underhåll, miljö och hållbarhet.

– Det här är en stor och viktig infrastruktursatsning i vårt län. Dels för att stärka kollektivtrafiken och knyta samman länet, men också för att koppla ihop oss med det nationella systemet. De regionala banorna har en viktig roll, säger Marcus Eskdahl.

Från regionens politiska ledning finns en tydlig ambition att stärka järnvägsnäringen i länet.

– Vi vill se regionen, med Nässjö som knutpunkt, som ett nationellt kunskapscenter när det gäller järnväg. Här finns starka traditioner, lokförarutbildning och inte minst järnväg i sex olika riktningar. Vi vill utnyttja den kompetens som finns här och ytterligare utveckla Nässjö som järnvägsstad, säger Markus Eskdahl.

Goda möjligheter till kompetensförsörjning

I Nässjö finns redan en lokförarutbildning och Marcus Eskdahl ser stora möjligheter att utveckla ytterligare utbildningar kopplande till järnvägsnäringen i Nässjö.

– Nässjöakademin har en viktig roll när det gäller att utbilda och försörja framtidens järnvägsbransch med kompetent personal. I Nässjö finns också Nordic Infracenter som knyter samman branschen och som vet vilken kompetens som behövs, förklarar han.

Nu när inriktningsbeslutet är fattat ska förhandlingar inledas med Trafikverket som äger den fastighet som i första hand är intressant för projektet.

– Det handlar om fastigheten “Impen”, som idag ligger vilande efter att ha sanerats. Den skulle lämpa sig utmärkt för den nya depån och spår finns redan framdraget, vilket så klart underlättar, berättar Marcus Eskdahl.

Stärker kommunen

Just nu genomförs många satsningar på järnvägen runt om i landet, och Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv ser mycket positivt på att regionen nu väljer att storsatsa i Nässjö.

– Det är otroligt intressant att regionen nu drar igång med en förstudie om att förlägga den nya tågdepån till Nässjö, säger Claes. En investering i den här storleksordningen kommer att stärka kommunen och vi är givetvis mycket glada över att det skapas arbetstillfällen i en spännande framtidsbransch här i Nässjö, säger han.

Samtidigt som regionen undersöker möjligheten med en ny tågdepå i Nässjö kommer Nordic Infracenter, bifirma till Nässjö Näringsliv, göra en förstudie kring möjligheten att skapa fler järnvägsutbildningar på orten.

– I Nordic Infracenters projekt Framtidens Järnväg kommer vi att genomföra ett samarbetsprojekt tillsammans med branschens aktörer, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB. Detta för att undersöka förutsättningar för att ytterligare befästa Nässjös roll som järnvägscentrum i Sverige. Vi kommer att undersöka eventuella möjligheter att stötta branschen med kompetensförsörjning i form av en ny tågteknikerutbildning i Nässjö och hur vi aktivt kan marknadsföra de spännande arbetsuppgifter som det innebär att vara tågtekniker, avslutar han.