Ny säkerhetssatsning ska ge företagen ökad trygghet 

3 min läsning Publicerad 14 december 2023

Nu har vi fått resultatet från näringslivets trygghetsenkät. Samtidigt gör kommunen en kraftfull satsning med sin nybildade säkerhetsgrupp. ”Vi kommer att arbeta nära polisen, näringslivet och allmänheten”, säger kommunens säkerhetsstrateg Henrik Josefsson.

Henrik Josefsson ingår i kommunens säkerhetsgrupp. Nu kommer han, i samarbete med gruppens övriga medarbetare, polis och näringsliv att ta fram en handlingsplan baserat på den trygghetsundersökning som har gjorts bland företagen. 

2 056 företag fick enkäten som skickades ut av Nässjö kommun i samarbete med Nässjö Näringsliv AB. 509 av företagen har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nästan 25 procent. Det ska jämföras med en genomsnittlig svarsfrekvens på 20 procent. Svaren visar att företagarna i Nässjö känner sig precis lika trygga – eller otrygga – som i resten av landet. 

– En del värden är till och med lite bättre än riksgenomsnittet. Men det spelar ingen roll hur andra har det. Vi kan inte luta oss tillbaka, utan måste jobba på att förbättra de förutsättningar som vi har här – i Nässjö, säger Henrik Josefsson.

Kraftfull satsning på säkerhet

I det här arbetet kommer kommunens nybildade säkerhetsgrupp att få en central roll. Gruppen kommer att bygga sitt arbete på den omfattande kartläggning som har gjorts av anmälda brott samt i form av trygghetsundersökningar med medborgare och näringsliv. Framöver väntar också kvalitativa undersökningar i form av intervjuer. 

Materialet från Nässjö visar att medborgarna främst oroar sig för den personliga säkerheten medan företagen fokuserar på den ekonomiska och materiella säkerheten, till exempel risken för stöld och inbrott. 

De brott som drabbar Nässjös företag mest är nedskräpning, skadegörelse, olaga intrång samt snatterier och stölder. När det kommer till stölder är det främst företag inom fastigheter, handel och fordon, transport och bygg som är utsatta. 

– För ett byggföretag som drabbas av stölder handlar det också om stora ekonomiska förluster i form av förseningar i projekten, konstaterar Henrik Josefsson. 

– Nu har vi ett nollvärde som vi kan arbeta vidare med. Ska man lyckas med  brottsförebyggande arbete måste man ha fakta. Det går inte att gissa sig fram, säger han och betonar att det är just samarbetet mellan kommun, polis, näringsliv och privatpersoner som kan ge effekt. 

– Annars byter problemen bara plats. Kommunen kan inte agera ensam. Erfarenheten visar att enbart kommunala åtgärder på kommunala platser bara gör att aktiviteten flyttar till andra platser och i stället stör näringslivet och privatpersoner.

Handplockad kompetens

Bildandet av den nya säkerhetsenheten har föranletts av ny lagstiftning som ställer krav på kommunernas kartläggning och beredskap. Nässjö kommun är alltså inte ensam om att ha dedikerad personal för ändamålet. Men satsningen sticker ändå ut med sin ambitionsnivå.

– Vi har tillgång till 3,5 tjänst vilket är väldigt mycket resurser jämfört med många andra kommuner.

Säkerhetsenheten kommer att bestå av Henrik Josefsson som är säkerhetsstrateg och beteendevetare, Lasse Johnsson som är säkerhetsexpert samt en nyrekryterad kriminolog. De tre kompetenserna kommer att ledas av säkerhetschef Cecilia Gerhardsson.

Gängkrig och colombiansk gerilla

Henrik Josefsson är utbildad i konflikthantering vid Göteborgs Universitet och är en av få i Sverige med just den kompetensen. Han har också omfattande erfarenhet av konflikthantering kriminella miljöer, då han under långa perioder år har bott och jobbat i Colombia. Han har bland annat arbetat med kommunikation och konflikthantering i fängelser samt deltagit i medling mellan gängkriminella och myndigheter samt med den colombianska gerillan. 

I jämförelse är det väldigt lugnt och skönt att bo i Nässjö, konstaterar Henrik.

– Bara en sådan sak som att man kan gå ut och handla efter klockan sju på kvällen utan att riskera att bli ihjälskjuten…

Men sättet att arbeta är detsamma.

– Det spelar ingen roll var man befinner sig eller hur problemen ser ut. Man kan inte gissa sig fram. Det krävs kunskap. Därför hoppas vi också kunna utforma en kunskapsbank som fungerar i Nässjö med olika förslag på åtgärder beroende på hur problematiken ser ut.

Så svarade företagen:

• En fjärdedel uppger att de inte har upplevt någon oro för brott under de senaste 12 månaderna. Det innebär å andra sidan att tre av fyra har upplevt otrygghet.

• 57 procent uppger att de inte har drabbats av brott under det senaste året.

• Av de företag som blivit utsatta för brott under det senaste året valde 53 procent att anmäla detta till polisen. Undersökningen visar dock att alla brott inte anmäls, då företagen inte har ansett att brottet har varit av tillräckligt allvarlig karaktär.