Nu kan företag med minskad omsättning söka omställningsstöd

2 min läsning Publicerad 22 juni 2020

Den 22 juni klockan 12.00 öppnade Skatteverket ansökan om omställningsstöd. Stödet delas ut till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin.

Skatteverkets logotype.

Den 17 juni tog riksdagen och regeringen beslutet om att införa omställningsstödet. Ett nytt stödpaket på totalt 39 miljarder kronor som ska hjälpa företag och föreningar som har drabbats extra hårt av coronapandemin att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. 

– Många företag är i akut behov av stödet för att kunna betala sina räkningar. Därför är tiden mellan att beslutet om den nya lagen fattades till datumet när den börjar gälla rekordkort, bara fem dagar, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Få mellan 5000 kronor och 150 miljoner kronor

För att få ta del av stödet måste en rad krav uppfyllas, bland annat måste de som ansöker visa att nettoomsättningen har minskat med mer än 30 procent under mars och april i år jämfört med samma period förra året. Som minst kan man få 5000 kronor och som mest 150 miljoner kronor. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat, som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats. 

– Ambitionen är att pengarna ska betalas ut inom en vecka förutsatt att ansökan är komplett och att det inte finns risk för att det blir en felaktig utbetalning, säger Katrin Westling Palm.

Regeringen bedömer att cirka 180 000 företag uppfyller kraven för att ansöka.

Då kan du ansöka om stödet

Stödet går att söka från den 22 juni klockan 12.00 till den 31 augusti 2020.

>> Läs mer och ansök på Skattverkets hemsida