Nässjös företagsklimat fortsätter uppåt

4 min läsning Publicerad 10 juni 2022

Det går åt rätt håll för Nässjö kommun i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. Företagen har sammanlagt gett Nässjö fler höjda än sänkta betyg. Dessutom visar enkäten att Jönköpings län har det bästa företagsklimatet i Sverige – i år igen.

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning är här. I år har närmare 32 000 företagare tyckt till om företagsklimatet i sin kommun och i Nässjö har 99 företag valt att svara på enkäten. Tillsammans har de gett högre eller samma betyg i alla femton frågor förutom tre.

– Det är fantastiskt roligt att de svarande företagen tycker att vi i Nässjö kommun går åt rätt håll och att vi förbättrar oss i många av frågorna, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB. Det är också oerhört glädjande att Jönköpings län får det högsta betyget i den betydelsefullaste frågan i enkäten, det sammanfattande omdömet av företagsklimatet, och hamnar därmed som nummer etta på Sverigelistan!

EnkätfrågaBetyg 2022Betyg 2021
Vägnät, tåg- och flygförbindelser4,5+ 0,1
Mobilnät och bredband4,5+ 0,2
Företagens engagemang för företagsklimatet4,0+/- 0
Sammanfattande omdöme 3,9+/- 0
Allmänhetens attityder3,9– 0,2
Kommunens service och bemötande3,9+ 0,3
Tjänstemännens attityder3,8+ 0,4
Konkurrens från kommunens verksamheter3,8+/- 0
Kommunpolitikers attityder3,8+ 0,5
Skolans kontakter med lokala näringslivet3,7+ 0,3
Dialogen med kommunens beslutsfattare3,6+ 0,2
Information till företagen3,6+ 0,2
Upphandling3,3+ 0,1
Påverkan av brottslighet/otrygghet3,2– 0,3
Tillgång till relevant kompetens3,0– 0,3

Företagen svarar på enkäten genom att bland annat ge ett betyg i olika frågor. Betygen sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt, eller på en skala mellan 1 och 6 där 1 = I mycket hög utsträckning och 6 = Inte alls.

Infrastruktur på topp 

De frågor som Nässjö får allra högst betyg i är infrastrukturfrågorna: ”Hur tycker du att vägnät, tåg- och flygförbindelser är i din kommun idag?” och ”Hur tycker du att mobilnät och bredband är i din kommun idag?”. Dessa frågor får båda 4,5 i betyg, vilket är en bra bit över Sverigesnittet på 3,3 och 4.

– Det är glädjande att se att vi fortfarande ligger högt upp i betygsskalan i dessa två viktiga frågor. Nässjö har och kommer alltid vara en stark järnvägsknut i Sverige, och nu blir vi ännu starkare. Med en investering på 3,1 miljard kronor i en ny tågdepå och snabbare persontrafikståg som kommer att trafikeras från och med 2024, får vi ännu bättre pendling. Dessutom möjliggör utbyggnationen av Nässjö kombiterminal och den nya järnvägsanslutningen, som kan liknas med en pit stop i bästa Formel 1-stil, till terminalen för ännu grönare och smidigare godstransporter, säger Claes Johansson.

Trygghet – fortfarande viktigaste frågan 

De frågor som gör störst betygsklättring i årets undersökning är attitydfrågorna: ”Hur tycker du kommunpolitikernas attityder till företagande är i din kommun idag?” och ”Hur tycker du att kommunala tjänstemäns attityder till företagande är i din kommun idag?”, som lyfter 0,5 och 0,4 steg.

De tre frågor som i stället får lägre betyg i årets undersökning än tidigare år är: ”Hur tycker du tillgången till medarbetare med relevant kompetens är i din kommun idag?”, ”Hur tycker du allmänhetens attityder till företagande är i din kommun idag?” och ”I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt brottslighet/otrygghet i din kommun?”. Kompetensförsörjning och trygghet visar sig även vara företagarnas mest prioriterade områden.

Förutom att ge betyg i olika frågor har de svaranden fått chansen att förmedla vilka områden de tycker att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet. Precis som förra året hamnar ”Minskad brottslighet och ökad trygghet” högst upp på listan. Därefter hamnar ”Anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov”.

– Kompetensförsörjning och trygghet är utmanande områden, inte bara för Nässjö, utan för hela det svenska samhället. Här är det viktigt att alla drar sitt strå i stacken för att förbättra förutsättningarna. Vi på Nässjö Näringsliv jobbar aktivt med dessa frågor och är involverade i flera olika projekt. Till exempel är vi delaktiga i att utveckla nya utbildningar, bland annat en tågteknikerutbildning för att matcha behoven med den nya tågdepån som jag nämnde tidigare. Vi är även involverade i olika trygghetsprojekt och är med och stöttar företagen så gott vi kan. Förra året arrangerade vi en företagsfrukost ihop med Nässjö kommun, där näringslivet och polisen fick möjligheten att träffas. Under mötet tillkännagav Polisen att de utökar med ytterligare två poliser till regionen, vilket var glädjande att höra. Vid samma frukostmöte passade vi även på att tacka alla företagare som erbjudit sommarjobb till ungdomar. Det märktes tydligt att det blev en lugnare sommar 2021 än vad som var förväntat. Vi har även i år uppmanat arbetsgivare i Nässjö att ta emot ungdomar på jobb om de har möjlighet, säger Claes Johansson och berättar ytterligare om en rad initiativ för att sedan avsluta med att understryka:

– Vi tar till oss allt som kommit fram i enkäten och som också förmedlas i våra personliga möten med företagarna. Det är utifrån företagarnas behov som vi jobbar och det är bara tillsammans – näringsliv, skola, myndigheter och kommun – som vi når resultat.

>> Ta del av hela undersökningen här!