Nässjö Näringsliv beviljas miljoner till utveckling av järnvägsbranschen

2 min läsning Publicerad 13 juni 2019

Vi kan med stor glädje berätta att vi har fått ytterligare medel till ett nytt utvecklingsprojekt inom järnvägsbranschen. Det nya projektet ska stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning.

Nässjö Näringsliv beviljas miljoner till utveckling av järnvägsbranschen. Från vänster står Tony Cimen, Claes Johansson och Hans-Inge Almgren på järnvägsstationen i Nässjö.
Från vänster står Tony Cimen, projektresurs Framtidens Järnväg, Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv och Hans-Inge Almgren, projektledare Framtidens Järnväg.

Vårt nya projekt som kallas för Framtidens Järnväg är ett direkt resultat av det föregående projektet Nordic Infracenter som har bedrivits under tre år. Tack vare ett mycket gott resultat och ett starkt engagemang från järnvägsrelaterade företag och organisationer kommer Nordic Infracenter att fortsätta att finnas som en bifirma till Nässjö Näringsliv och bland annat driva projektet Framtidens Järnväg.

– Järnvägsbranschen står inför flera utmaningar, både under kort och lång sikt. Vi saknar arbetskraft och vi är i stort behov av ny teknik då en del av nuvarande teknik har uppnått sin förväntade livslängd och en del tekniska lösningar har blivit omoderna. I samband med digitaliseringen krävs även ny kompetens, nya utbildningsmodeller och nya sätt att organisera arbetsmetoder. Framtidens Järnväg kommer att vara en aktör som, tillsammans med deltagande företag och organisationer, bidrar till denna utveckling som branschen är i behov av, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter och projektledare för Framtidens Järnväg.

Framtidens Järnväg – en resurs till järnvägsbranschen

Framtidens Järnväg har som övergripande mål att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning.

– Syftet är att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag, säger Hans-Inge Almgren. Vi kommer bland annat driva samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademi. Vi kommer också beställa olika forskningsuppdrag baserat på dagens och framtidens utvecklingsområden inom järnvägen. Vi planerar att involvera cirka 35 järnvägsrelaterade företag i detta arbete, fortsätter han.

Framtidens Järnväg kommer att ha sin bas i Nässjö, men verka för en positiv utveckling i hela branschen.

– Vi kommer att bidra till en positiv bild av den småländska andan i regionen och förhoppningsvis locka både företag och arbetstagare att rikta blickarna både mot närområdet och järnvägsbranschen i stort. Vi kommer även belysa och förstärka de positiva egenskaper som järnvägen har, säger Hans-Inge Almgren.

8,7 miljoner kronor

Framtidens Järnväg kommer att bedrivas under tre år och har beviljats runt 8,7 miljoner kronor. Medfinansiärer till projektet är Region Jönköpings Län, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ca 25 företag från näringslivet. Ytterligare ca 20 företag, organisationer och universitet bidrar dessutom med tillgång till experter och kompetens till projektet.

– Det här är en jättesatsning på järnvägsbranschen som vi tror och hoppas ska ge branschen bättre förutsättningar till en positiv utveckling, avslutar Hans-Inge Almgren.


Pressmeddelande

Denna nyhet finns som pressmeddelande som är fritt att ladda ned och använda. Länka gärna till nnab.se om du använder våra bilder eller texter.