Nässjö har bäst tillväxt i Jönköpings län

3 min läsning Publicerad 15 december 2021

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Nässjö kommun i Jönköpings län. På andra respektive tredje plats återfinns Gislaved och Habo kommuner.

Flygbild över Nässjö stad.

Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Nässjö toppar i Jönköpings län är extra roligt eftersom kommunen tidigare år haft mer blygsamma placeringar, säger Harald Stjerna, partner på Syna och fortsätter:

 – Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin visar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet.

– Bästa Tillväxt understryker att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta.

– Det är roligt att företagen utvecklas så bra och att vi har ett så gott samarbete mellan företag, kommun och civilsamhälle. Den här utmärkelsen är ett bra betyg på det samarbetet, säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande.

”All-time-high” för flera bolag

Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv som samlar över 384 företag i kommunen, blir glad men inte jätteöverraskad när han nås av beskedet att Nässjö toppar Bästa Tillväxt.

– Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Det sjuder av aktiviteter inom näringslivet, och det har tillkommit många nya företag samtidigt som befintliga har expanderat och nyanställt. Vi har en lång tradition av duktiga företagare som utvecklat sina verksamheter och även vågat satsa långsiktigt i tuffare tider. En rad av våra företag har till och med gjort all-time-high, säger han och fortsätter:

– Vårt läge vid Södra stambanan betyder naturligtvis mycket. I takt med att den regionala tågtrafiken utvecklats har flera företag valt att etablera sig hos oss. Även tjänsteföretag inom bland annat IT-sektorn och vård och omsorg, som vi tidigare inte haft så många av har förlagt sina huvudkontor hit.

Av tradition har näringslivet i Nässjö tidigare präglats framför allt av företag inom tillverkningsindustri och logistik. Många med koppling till hus- och möbelindustrin som i dag bildar ett livskraftigt kluster. I sammanhanget spelar Träcentrum Nässjö en betydelsefull roll när det gäller kompetensutveckling inom trä- och möbelbranschen.

– Viktigt för näringslivet är också tågtrafiken med dagliga godsskyttlar till såväl Ruhrområdet som Göteborgs hamn och norr ut till Umeå. Logistiksektorn är därför en växande del av Nässjös näringsliv med flera nyetableringar under senare år.

Ett annat kluster som håller på att ta form består av företag med koppling till just tågtrafik. En helt ny depå för service och underhåll av regionaltåg håller på att byggas och kring Nordic Infracenter samlas företag som på olika sätt arbetar och utvecklar järnvägstrafik både i Sverige och världen.

Fortsatt ljusa framtidsutsikter

Inför framtiden är Claes Johansson optimistisk. Signalerna från näringslivet är positiva, trots snart två år med Coronapandemi. 

– Många företag planerar för en fortsatt expansion och vi får kontinuerligt frågor från företag som är intresserade av att etablera sig i Nässjö. Det som jag upplever som mest positivt är den diversifiering vi ser, att det är företag inom flera olika branscher, exempelvis inom handeln, som funderar på och vill etablera sig här.

– Att hitta personal blir säkert alla företags framtidsfråga. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och med att utveckla kommunikationerna till och från Nässjö, allt för att öka de redan goda pendlingsmöjligheterna. Vi arbetar även kontinuerligt med att göra Nässjö till en attraktiv stad att arbeta, leva och bo i, avslutar Claes Johansson. 

Om utmärkelsen

Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.