Nässjö får rekordhögt betyg i företagsklimatsundersökning

3 min läsning Publicerad 26 maj 2021

Sakta men säkert får Nässjö högre och högre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet. Nässjö får i år, för första gången, betyget 3,9, vilket är det högsta betyget någonsin.

Under de senaste 10 åren har Nässjös sammanfattande omdöme gått från betyget 3,3 till 3,9. Sedan Svenskt Näringsliv började med mätningen 2002 har Nässjö fått bättre betyg än rikssnittet alla år, bortsett från 2011. Bild: Svenskt Näringsliv.

När Svenskt Näringsliv presenterade resultatet av årets enkätundersökning visar det sig att Nässjöföretagens samlade betyg av företagsklimatet hamnat på en all time high.

Enkäten går ut på att företagen får svara på ett antal frågor rörande sig själva, kontakten med kommunen och om förutsättningar för företagande. De får även ge ett samlat betyg av företagsklimatet, som i år blev 3,9. En fråga som besvaras genom att välja en siffra mellan 1 till 6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. 3,9 är lika med godtagbart och högre än både Sveriges och Jönköpings läns genomsnittsbetyg på 3,4 och 3,8.

– Det är oerhört positivt att vi åter klättrar i den här frågan enligt de svarande företagen, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB. Att dessutom slå nytt rekord är en milstolpe i sig och något vi ska vara stolta över. Kommunen har gjort ett bra jobb det senaste året, men vi får inte nöja oss. Vi – kommun, näringsliv, skola och Nässjö Näringsliv – måste fortsätta jobba tillsammans för ett ännu bättre företagsklimat, fortsätter han.

Bild över Nässjö stad. Foto: Bengt Ljungren.

Jönköpings län har Sveriges bästa företagsklimat

Över 32 000 företag har tyckt till om sin kommun i årets undersökning. Från Nässjö deltog 89 företagare, där cirka hälften återfinns inom industri och handel. 83% av de svarande Nässjöföretagen har mellan 1-50 anställda, 6% har mellan 51-100, 4% har fler än 100 och 8% är enmansföretag.

Förutom det sammanfattande omdömet klättrar Nässjö i betyg inom fler områden:

 • Vägnät, tåg- och flygförbindelser 4,4 (+0,2)
 • Mobilnät och bredband 4,3 (+0,1)
 • Allmänhetens attityder 4,1 (+0,3)
 • Företagens engagemang för företagsklimatet 4,0 (+0,3)
 • Information till företagen 3,4 (+0,1)
 • Tillgång på relevant kompetens 3,3 (+0,1)
 • Kommunal upphandling 3,2 (+0,3)

– I de flesta frågor ligger vi över riksgenomsnittet i Nässjö. Dessutom är Jönköping län det län som har bäst företagsklimat i hela Sverige, så årets undersökning visar väldigt positiva siffror, säger Claes Johansson.

Mot ett ännu starkare klimat

Områden där den svarande företagaren istället ser utmaningar och ger något lägre betyg än tidigare år är:

 • Kommunens service och bemötande 3,6 (-0,1)
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet 3,5 (-0,2)
 • Tjänstemännens attityder 3,4 (-0,1)
 • Kommunpolitikers attityder 3,3 (-0,2)

Företagaren får även chansen att välja områden som de tycker att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet. De tre områden som fick flest röster var:

 • Minska brottslighet och öka trygghet
 • Skapa en bättre dialog mellan kommun och näringsliv
 • Skapa en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare

– Det är väldigt värdefullt att få reda på vad företagen tycker är mindre bra och önskar förbättras. Det här är viktiga frågor, inte bara för näringslivets utveckling utan för hela vår kommuns välmående. Vi har tagit del av hela undersökningen och kommer att ha med den i vårt fortsatta arbete framåt med kommun och näringsliv. Vi har redan planerat in ett möte med kommunledningen och Svenskt Näringsliv där vi tillsammans ska gå igenom resultatet och planera vårt arbete framåt, avslutar Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

>> Läs mer om Nässjös resultat i Svenskt Näringslivs undersökningen här!


Pressmeddelande

Denna nyhet finns som pressmeddelande som är fritt att ladda ned och använda. Länka gärna till nnab.se om du använder våra bilder eller texter.