Forserum Safety Glass nyanställer efter rekordår

2 min läsning Publicerad 8 juni 2021

Forserum Safety Glass har ett rekordår bakom sig tack vare ett systematiskt kvalitets- och hållbarhetsarbete i kombination med skickliga säljare – och en gnutta tur. Nu expanderar företaget.

Lovisa Håkansson och Joakim Elmebro på Forserum Safety Glass kontor i Forserum.
Forserum Safety Glass är ett av Sveriges ledande planglasföretag. Under 2020 omsatte bolaget 117 miljoner kronor med ett resultat på drygt 10 procent.
Företaget utvecklar och producerar produkter åt tillverkningsindustrin, möbelindustrin, byggnads- och anläggningsindustrin samt inom branschen för solfångare.

Forserum Safety Glass slog omsättningsrekord såväl som resultatrekord 2020. Nu investerar och rekryterar de för att möta marknadens behov. Bara senaste veckan har de anställt fem personer inom produktion. Bakom framgångarna ligger bland annat ett systematiskt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

– Det var många pusselbitar som föll på plats under 2020. När vi började jobba med kvalitet och de bitarna slog det igenom på många ställen. Vi ökade omsättningen med 4,1 procent jämfört med 2019 – och då hade vi också ökat med 4,6 procent sedan 2018, säger Joakim Elmebro, ekonomichef. 

För att skapa förutsättningar för att växa har FSG genomgått organisationsförändringar.

– Vi strukturerade om organisationen i början av 2020 och har lagt ett större ansvar på förmännen än vad de har haft tidigare. Vi har blivit mer verksamhetsstyrda, kan man säga, säger Lovisa Håkansson, kvalitets- och miljöansvarig. 

Hållbarhet på agendan

Marknaden efterfrågar i allt högre utsträckning fokus på hållbarhet och under det föregående året har man ISO-certifierat sig inom miljö (14001) och verifierat sig mot socialt ansvarstagande (26000). I praktiken innebär det bland annat att de verkar för mindre utsläpp och bättre avfallshantering. De har även genomfört en energikartläggning, vilket lett till att de bytt ut större delen av belysningen. Förutom miljömässiga och ekonomiska vinster, har hållbarhetsarbetet påverkat medarbetarna positivt. 

– Förra året jobbade vi mycket med utbildningar i hållbarhet vilket gjorde att engagemanget och sammanhållningen ökade hos de anställda, säger Lovisa Håkansson.

Skottsäkra specialglas

Försäljningsökningen har skett inom företagets samtliga områden, men man ser speciellt en ökning inom den så kallade specialavdelningen, där bland annat skottsäkra böjglas är en ny produkt man säljer.

Under 2020 certifierades FSG för skottsäkra glas. Det rör sig om glaspartier till hytter på arbetsmaskiner som kräver splitterskydd på skottsäker nivå. En kaliber Magnum .357 användes för att testa glasen och de lyckade första försöken finns för beskådan på kontoret – glasskivor med skotthål i.

Som ofta är fallet när framgångar skördas ligger ett medvetet arbete bakom – i kombination med gynnsamma omständigheter. 

– Det är ett helt fantastiskt år vi har bakom oss med tanke på pandemin och allt. Det har varit ett hårt jobb för säljarna, men även tur till viss del, exempelvis att leveranstider klaffat, avslutar Joakim Elmebro.