Tillsammans satsar de över 1 miljard kronor i Nässjö

3 min läsning Publicerad 15 december 2020

20-talet rivstartar med flera stora byggprojekt i Nässjö. Företagsinvesteringar som tillsammans är värda mer än en miljard. ”Det är makalöst. Satsningar av den här storleken är inte jättevanliga i Sverige”, säger Claes Johansson som är vd för Nässjö Näringsliv AB.

”Läget är oslagbart och kommer att skapa unika förutsättningar för att fortsätta att utveckla Nässjö som ett nationellt center för tågbranschen,” sade Marcus Eskdahl, regionråd (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, i en tidigare intervju med Nässjö Näringsliv AB. Bilden visar ett exempel på hur den nya tågdepån kan komma att se ut. Foto/bild: Region Jönköpings län.

Det är fyra aktörer som tillsammans satsar mer än en miljard i olika projekt som bidrar till Nässjös utveckling: Industrilås, Jysk, Lagerservice och Region Jönköpings län.

Lejonparten av investeringarna utgörs av den tågdepå som Region Jönköpings län har beslutat att bygga i anslutning till stationsområdet i Nässjö. Investeringen ligger på drygt 700 miljoner kronor och tanken är att den nya tågdepån ska stå klar 2023. Bakgrunden är det ökade servicebehovet för Krösatågen, vars nya elektrifierade tåg kommer att tas i drift samma år. 

– Nässjö blir ännu starkare som kommunikationscentrum, där vi redan i dag har länets bästa resmöjligheter med Krösatågen. I framtiden kommer dessutom alla Krösa-systemets nya tåg från både Jönköpings- och Kronobergs län att passera Nässjö för service och underhåll, konstaterar Claes Johansson. 

 ”Många av våra kunder har vuxit och fortsätter att växa, så det är roligt att konstatera att både vi och Jysk gör detta för att vi expanderar”, säger Anders Hagejärd(till vänster), platschef Nordic Gateway och Peter Jonsson(till höger), platschef Lagerservice. I mitten står Annika Löfgren, logistikchef för Jysk och i bakgrunden syns fastigheten som Jysk förvärvar av Lagerservice . Foto: Jacob Sundberg.
Flygbild över området där både Industrilås och Lagerservice/Nordic Gateway ska bygga. Foto: Sven Erkensten.

Nytt industriområde växer fram

Samtidigt sker en explosionsartad utveckling av Södergårdens industriområde där Nässjö kommun nu exploaterar ett stort markområde. Här har Industrilås förvärvat en 68 000 kvadratmeter stor tomt för byggnation av en helt ny fabrik. På samma område har Lagerservice investerat i 59 000 kvadratmeter. Här byggs en helt ny modern logistikanläggning om ca 30 000 kvadratmeter. Lagerservices befintliga fastighet, som ligger strax intill, har redan överlåtits till Jysk. 

Det här är en rockad som välkomnas av Jysks logistikdirektör Annika Löfgren. 

Koncernens stora logistikcenter i Nässjö servar Sverige och Finland och är sedan länge i behov av mer lageryta. 

– Lagerservice fastighet kommer att ge oss 17 000 nya kvadratmeter lager. Det faktum att fastigheten ligger granne med vår egen ger oss möjlighet till vidare expansion. Men hur vi ska utnyttja den möjligheten är inte bestämt. Det vi vet säkert, är att vi kommer att bygga ut vårt befintliga höglager så långt som det går. Vi kommer också att hyra lageryta av Lagerservice i deras nya byggnad, berättar Annika Löfgren.

”På den nya tomten kan vi bygga en anläggning som är mer än dubbelt så stor som dagens. Vi har nu en bas för att fortsätta att växa de kommande 25 åren i Nässjö, som är vårt hem”, säger Fredrik Mölzer, koncernchef för Industrilås Group. Foto: Daniel Wiktorsson.

Plats för fler företag

Tomterna överlämnas till Lagerservice och Industrilås våren 2021 och enligt Claes Johansson finns det yta kvar för hugade intressenter. 

– Det stora intresset för att etablera sig och expandera i Nässjö är ett tecken på att vi fortsätter att attrahera kapital, satsningar och framtida talanger, trots tuffa tider. Värdet på de här investeringarna är plus en miljard. Den här typen av omfattande aktiviteter är inte jättevanliga i Sverige och hör mest storstäderna till. Att det händer i Nässjö är ett styrkebesked för vårt näringsliv och ytterligare bevis på företagsamhet och samarbetsvilja.