Antalet jobbtillfällen i Nässjö har ökat med 754 stycken

3 min läsning Publicerad 13 november 2019

Mellan 2013 och 2017 har antalet arbetstillfällen ökat med 754 stycken – en ökning med närmare sex procent!

Claes Johansson(till höger) räknar med att kommande år visar en fortsatt ökning av arbetstillfällen i Nässjö kommun, och räknar upp flera satsningar som har gjorts och är på gång från 2018 och framåt. ”Vi har bland annat Eldon Installation, Pantos Logistics, Elgiganten Phonehouse, Biltema, Byggmax, Dollarstore och Lanab Group som flyttar flera enheter till Nässjö”, säger han. Nu i november invigs Lanabs nya fabrik i Nässjö, där också näringslivsträffen äger rum den 27 november. På bild syns Torbjörn Fritz och Niclas Lindqvist från Lanab Group framför marken där det nu har uppförts nya produktionslokaler. Bilden är tagen i november 2018.
Ett diagram som visar att antal dagjobb i Nässjö kommun har ökat med sex procent under 2013-2017
Antal dagjobb i Nässjö kommun har ökat med närmare 6 procent under 2013-2017. Statistiken  är hämtad från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Under större delen av 1990-talet och början av 2000-talet har antalet arbetstillfällen i Nässjö kommun legat på en stabil nivå med en försiktig, men positiv utveckling. Men från 2013 fram till 2017 har något hänt. På fem år har antalet jobb ökat med 754 stycken.

– Det är en markant ökning som så klart beror på flera delar. Bland annat har konjunkturläget varit positivt, men även att flertalet strukturella satsningar genomförts de senaste åren som till exempel att Bomodul flyttade till Bodafors, JYSK invigde sitt tredje höglager, JSC expanderade, Bixia etablerade försäljningskontor och Flokk flyttade hem en fabrik från Nederländerna. Och det är ju ändå bara ett axplock av allt som fallit väl ut de senaste fem åren, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

Tillverkande industri sticker ut

Ökningen av antalet jobb är relativt jämnt fördelad över olika branscher och storlekar på företag. Det som dock sticker ut en aning är antalet arbeten inom tillverkande industri.

– Det är ju särskilt roligt eftersom den branschen under en längre tid har haft minskade arbetstillfällen på grund av ökad automatisering. Men i Nässjö har den tillverkande industrin ökat med 210 jobb sedan 2013. Det är mycket positivt, säger Claes Johansson.

För Nässjös del är det en stor fördel att ökningen av antalet jobb är hyfsat jämnt fördelad på olika branscher och olika storlekar på företag.

– Här finns en växande grupp tjänsteföretag och en hel järnvägssektor som satsar. Det finns även en rad nystartade företag som börjat växa på ett bra sätt, säger Claes Johansson.

– Det minimerar riskerna på ett bra sätt att inte ha alla ägg i samma korg, så att säga. En del kommuner är ju väldigt sårbara med en enorm övervikt på yrken inom till exempel statlig förvaltning eller tillverkning, fortsätter han.

Nya satsningar inom handel

Sedan 2013 har det satsats friskt i näringslivet i Nässjö kommun. Claes nämner bland annat JSC:s expansion, Infraservice och Sivab som positiva exempel.

– Men det finns så väldigt många att lyfta fram, bland annat inom handeln där vi fått in ett flertal nya butiker under den senaste tiden. Vi ser också att sällanköpen ligger på en stabil nivå på orter av Nässjös storlek. Där bedömer vi att satsningar som Biltema och Byggmax kommer att fortsätta den positiva trenden här, säger Claes.

Även om tongångarna är positiva för de fem senaste åren så händer det saker i världen. Marknadsläget har förändrats.

– Vi har sett en del neddragningar i vissa branscher med lägre efterfrågan. Men med de satsningar som påbörjats under de senaste åren står vi starkt rustade även om marknadsläget förändrats, säger Claes som jämför med läget inför 2008.

– Då hade vi inte alls samma utgångsläge som idag. Den kraftiga ökningen av antalet jobb gör att vi har bättre förutsättningar att klara en vikande konjunktur, avslutar han.