Nytt system: Hur du hittar och svarar på upphandlingar från Höglandet!

24 april kl. 15.30 – 16.00 Online

Under april månad kommer Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk, tillsammans med övriga höglandskommuner, Höglandsförbundet samt kommunala bolag, att införa ett nytt system för att annonsera sina upphandlingar där du som leverantör lämnar anbud.

Nya systemet heter eSource och tillhandahålls av Clira AB.

Under en övergångsperiod kommer det att finnas upphandlingar aktiva i både det nuvarande systemet e-Avrop och TendSign, samtidigt som nya upphandlingar kommer att publiceras i det nya systemet eSource. 

Digital informationsträff – webbinarium via Teams
Om du som leverantör vill ha mer information om hur du hittar och besvarar upphandlingar, så bjuder eSource in till digitala informationsträff.

>> Anmäl dig här!

Fler utbildningar & events

I Nässjö kommun och i närområdet finns det alltid något på gång för dig som företagare! Här kan du hitta både våra egna och våra intressenters event och utbildningar.