OBS! Det är evenemanget har redan ägt rum.

När rehabiliteringskedjan inte fungerar – vad gör vi då?

12 oktober kl. 07.30 – 08.50 Hotell Högland, NässjöHitta hit Gratis

Med en fungerande rehabiliteringskedja förenklas vardagen för både medarbetare och arbetsgivare, och medarbetare kan på ett hållbart sätt komma tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro. Men vad gör man om kedjan inte fungerar? Den 12 oktober bjuder vi, Nässjö Näringsliv och Falck, in till  ett frukostmöte på detta viktiga tema, välkommen!

När en medarbetare blir sjukskriven en längre tid ligger en stor del av ansvaret på arbetsgivaren att hjälpa medarbetaren tillbaka till jobbet. Rehabiliteringen ska utgå ifrån den så kallade Rehabiliteringskedjan, som innebär fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan och åtgärder för anpassning av arbetet. Men hur får vi det här arbetet att fungera och fortlöpa? 

Susanne Nilsson, rehabiliteringssamordnare på Falck (före detta Previa), delar tankar, erfarenheter och tips för att komma vidare i processer som avstannat. Susanne har arbetat med rehabilitering nästan 20 år i olika former och ger dig som arbetar som chef, HR eller VD möjligheten att ta del av hennes erfarenhet.

Om Falck

Falck, tidigare känt som Previa, erbjuder stöd, tjänster och utbildningar för hela organisationen och för enskilda medarbetare. 

Som kund hos Falck får arbetsplatsen tillgång till bred expertkunskap, evidensbaserade tjänster och digitala verktyg som underlättar ert långsiktiga arbetsmiljöarbete, medarbetarhälsa och ledarskap.

Med rikstäckande leverans och tjänster för både medarbetare, chefer och organisationen som helhet utvecklar Falck verksamheten och skapar resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Ett samarbete med Falck kan minska sjukfrånvaron, ge större produktivitet på arbetsplatsen och snabbare rehabilitering. Samtidigt gör investeringar i arbetsmiljön er till en mer attraktiv arbetsgivare.

Anmälan

Vi bjuder på frukosten, men glöm inte anmäla dig, välkommen!

[anmalan_start arrangemangskod=’rehabfrukost12′]

Arrangörer

Falck
NNAB

Fler utbildningar & events

I Nässjö kommun och i närområdet finns det alltid något på gång för dig som företagare! Här kan du hitta både våra egna och våra intressenters event och utbildningar.