Tony Cimen utvecklar (också) järnvägsbranschen

Tillsammans med kollegorna Hans-Inge Almgren och Anders Karlsved fokuserar Tony Cimen på dina behov som företagare inom järnväg och infrastruktur. ”Järnvägsbranschen står inför enorma utmaningar. Utmaningar som vi vill vända till möjligheter!”

Snabbfakta

Titel: Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter och projektresurs för Framtidens Järnväg
Anställd: September 2017
Personliga intressen: Tony är den notoriskt sportintresserade killen, fotboll och bandy ligger varmt om hjärtat. Han har också lång erfarenhet som fotbollsledare.

Arbetsuppgifter:
• Stöttar och utvecklar företag verksamma inom järnväg och infrastruktur
• Förmedlar affärer och rekommenderar lämpliga entreprenörer och företag
• Erbjuder utvecklingsmöjligheter för både medarbetare och företag
• Omvärldsbevakar och sprider nyheter, som hjälper Nordic Infracenters intressenter att hålla koll på trender, lagstiftning med mera
• Arrangerar event och utbildningar för branschen

Tony Cimen har jobbat med försäljning, service och affärsutveckling i hela sitt liv – först i Schönborgskoncernen och senare på Schenker Logistics, Axfood-koncernen och som egenföretagare. I botten har han dessutom en El- och teleutbildning vilket har gjort honom uppdaterad på allt som har med ny teknik att göra. Tony är en positiv kraft som älskar att nätverka, skapa kontakter och se nya möjligheter. Något som kommer till sin rätt i hans jobb hos oss.

Tony jobbar inom ramarna för Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB. Tillsammans med kollegan Hans-Inge Almgren har han uppdraget att verka för järnvägsbranschens utveckling. Nordic Infracenter sprider kunskap och verkar som opinionsbildare för branschen, lokalt och nationellt och driver kontakter med intressenter och politiker både på lokal och nationell nivå.

En stor del av arbetstiden ägnas åt det nationella projektet Framtidens Järnväg som ska öka de järnvägsrelaterade företagens tillväxt och konkurrensförmåga. Här finns Tony med som projektresurs och skapar, planerar och driver samarbetsprojekt. Tony hjälper även dig som är verksam inom järnväg och infrastruktur att hitta lösningar kring marknadsföring, försäljning och utbildningar. Tony har bland annat ansvar för att arrangera utbildningar och event som branschen efterfrågar samt hjälpa Nordic Infracenters intressenterna att sprida sina egna utbildningar.

”Att få vara delaktig i utvecklingen av järnvägsbranschen är inte bara en väldigt rolig uppgift, utan en väldigt viktig sådan. Branschen har och kommer alltid att ha stor betydelse för samhället.” 

När ska du kontakta Tony?

När du vill bygga nätverk, synliggöra ditt företag och kompetensutveckla dig eller dina medarbetare.

Tony Cimen
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter

0380-474 81
tony@nordicinfracenter.se