Anders Karlsved utvecklar järnvägsbranschen

”Svensk järnväg har oerhörd utvecklingspotential och kan bli hjärtat i framtidens klimatvänliga transportsektor.” Elnörden Anders Karlsved brinner för att utveckla järnvägsbranschens hållbara roll i samhället.

Snabbfakta

Titel: Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter
Anställd: Mars 2022
Personliga intressen: Jönköpingsbo som gärna tillbringar fritiden tillsammans med familjen och hundarna. Skog och jakt är ett stort intresse.

Arbetsuppgifter:
• Stöttar och utvecklar företag verksamma inom järnväg och infrastruktur
• Förmedlar affärer och rekommenderar lämpliga entreprenörer och företag
• Omvärldsbevakar och hjälper Nordic Infracenters intressenter att hålla koll på trender, lagstiftning och mycket annat.
• Nätverkar med företag som är beroende av järnvägslogistik i sin dagliga verksamhet eller har beröringspunkter i sin teknikutveckling.

Nordic Infracenter jobbar för järnvägens framtid, genom att stötta järnvägsrelaterade företag i tillväxts-, kompetens- och forskningsfrågor. Verksamheten sprider kunskap och verkar som opinionsbildare för branschen, samt driver kontakter med intressenter och politiker på både lokal och nationell nivå. Infracenter startade som ett EU-finansierat projekt men är i dag en bifirma till Nässjö Näringsliv AB. 

Med Anders Karlsved som verksamhetsledare kommer perspektiven att breddas ännu mer. Som en strategiskt viktig samhällsfunktion, och med stor betydelse för näringslivet, har järnvägen många viktiga beröringspunkter med verksamheter och företag även utanför branschen. Anders Karlsveds vision är att vidga samarbetet med fler aktörer, både kunder som är beroende av järnvägstransporter och industriföretag som har indirekta kopplingar till järnvägsbranschen. 

Som civilingenjör med gedigen erfarenhet av system- och affärsutveckling inom såväl el och automotive, bland annat på Eldon och EFD Induction Group, har han ett hjärta som klappar extra för hållbara lösningar med fokus på infrastruktur. Han beskriver sig själv som en utpräglad ”elnörd” med stort intresse för förnybar energi. Och härifrån är steget till järnvägen förstås inte särskilt långt. Genom att lyssna till företagens behov och koppla på innovativa idéer, hittar Anders och hans kollegor nya vägar att utveckla företagen inom järnvägen och dess samarbetsbranscher.  

”Den svenska järnvägsbranschen har en enorm utvecklingspotential. Vi måste gå mot en större och bättre järnväg som en del i utvecklingen av både transport- och energisektorn. Därför kommer vi att fördjupa och bredda vårt nätverk för att skapa ännu större synergier.”

När ska du kontakta Anders?

När du vill ha hjälp att utveckla ditt företag inom järnväg och infrastruktur. Om du vill komma in i branschen eller ha tips och råd om hur den fungerar.

Anders Karlsved
Verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter

0380-474 82
anders@nordicinfracenter.se