Skapa Business

Skapa Business erbjuder våra intressenter 20% rabatt på sina samtliga tjänster de tre första månaderna som ny kund.

Skapa Business sköter hela eller delar av säljprocessen åt företag. De erbjuder samtliga delar i ett försäljningsarbete: mötesbokningar, kundmöten och hela vägen till påskrivna avtal. De erbjuder även workshops inom digital marknadsföring och föreläsningar inom affärsmannaskap.

Så nyttjar du din rabatt

Kontakta Karl-Johan Zaring på 076-046 68 77 eker karljohan@skapabusiness.se och hänvisa till denna rabatt när du anlitar Skapa Business.

>> Gå till Skapa Business hemsida