Advokatfirman Glimstedt

Advokatfirman Glimstedt erbjuder våra intressenter 15% rabatt på gällande timarvoden!

Advokatfirman Glimstedt är en fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik. De är en av Sveriges största advokatbyråer med 14 kontor i Sverige samt tre i Baltikum.

Så nyttjar du din rabatt
Kontakta Håkan Unbeck på 036-30 67 37 eller hakan.unbeck@glimstedt.se

>> Gå till Glimstedts hemsida