Growkomp

20160614_growkomp

Projektägare Nässjö, Vaggeryd, Jönköping och styrgruppen för GrowKomp.

Har ditt företag behov av kompetenshöjning? Vi hjälper er att ta fram en kravspecifikation utifrån era behov, för att sedan ta fram en lämplig utbildning.

Förutom att utveckla fristående utbildningar tar vi in resurser från:

  • Nässjö Lärcenter
  • Högskolan i Jönköping
  • Ett 50-tal konsulter/utbildningsföretag

 

GrowKomp

Projektet Growkomp beviljades medel i slutet av 2015 på 8.1 milj.kr av Europeiska Socialfonden. Detta för genomförande av ett kompetensprojekt för 24 tillverkningsföretag i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköpings kommun. Projektet sträcker sig över tre år och ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos företagen, genom strategisk kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. Av de 24 tillverkningsföretagen är 10 baserade i Nässjö kommun.