Utbildningar

Detta är ett pilotprojekt inom området företagsutbildningar där vi, Nässjö Näringsliv AB, samverkar med Nuvab(Vetlandas näringslivsbolag). Om projektet faller väl ut, kan det utvecklas till en mer omfattande samverkan fr.o.m. hösten 2018. En sådan samverkan skulle kunna innebära att vi kommer att arrangera fler utbildningar i samarbete med andra företagare och även erbjuda hela Nuvabs utbildningsutbud på den här sidan med en intressentrabatt.


 

Excel fördjupning

9 maj | Kl. 09.00-16.00 | Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors
Dagen börjar med en kortare repetition av grunder i Excel. Sedan fördjupar vi våra kunskaper i att kunna analysera och sammanställa data på ett effektivt sätt.

>> Läs mer här