Utbildningar

Detta är ett pilotprojekt inom området företagsutbildningar där vi, Nässjö Näringsliv AB, samverkar med Nuvab(Vetlandas näringslivsbolag). Om projektet faller väl ut, kan det utvecklas till en mer omfattande samverkan fr.o.m. hösten 2018. En sådan samverkan skulle kunna innebära att vi kommer att arrangera fler utbildningar i samarbete med andra företagare och även erbjuda hela Nuvabs utbildningsutbud på den här sidan med en intressentrabatt.


 

Excel grund

25 april | Kl. 09.00-16.00 | Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors
Huvudsyftet med denna kurs ligger i att skapa en förståelse för hur Excel fungerar och att kunna göra enklare kalkyler samt kunna hantera listor.

>> Läs mer här

 

Excel fördjupning

9 maj | Kl. 09.00-16.00 | Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors
Dagen börjar med en kortare repetition av grunder i Excel. Sedan fördjupar vi våra kunskaper i att kunna analysera och sammanställa data på ett effektivt sätt.

>> Läs mer här