Avknoppa & Etablera

20140609_oslipad_tt

Nässjö – en god tillväxtort

I Nässjö finns extremt goda förutsättningar för att driva företag, både på grund av det goda företagsklimatet och de starka företagarnätverken, men också för det kostnadsmässigt goda läget för att nå ut i Skandinavien.

Avknoppning – Har ditt företag en oslipad diamant?

Nya produkter och tjänster som inte är kopplade till er kärnverksamhet kan ändå bli lönsamma i ett nytt företag. Vi på Nässjö Näringsliv AB hjälper er att lyckas med en avknoppningsprocess eller om ni så vill en spin-out process.

Vi arbetar med att stödja företag att skapa förutsättningar för rätt affärsupplägg, expansion och även finansiering. Kraften i det lokala näringslivet är stor om vi kan samverka. Vi kan även skapa nya företag ur ett befintligt näringsliv vilket är ett slagkraftig sätt att utveckla tillväxt.
Tillsammans hjälper vi er i att utvärdera om det går att göra ett nytt bolag kring er idé. Detta genom att undersöka marknadspotentialen, se på olika affärs– och betalningsmodeller och på finansiering. Därefter utarbetas ett beslutsunderlag med stöd av olika kompetenser.

Några goda exempel på avknoppningar som drivits fram av dynamiska företagare på orten är TST AB, ABCEMA och Svenska Glas & Räckessystem.

 

Etablera

20140609_etablera_Tt

I Nässjö är det enkelt att etablera sitt företag. Vi har ett flertal inkubatorer anpassade för den verksamhet du ska bedriva. Både för avseende tillverkning och kontorssatsningar. Ni får under en 3 månadersperiod sitta kostnadsfritt i Nässjö Business Parks regi. Samtidigt  får ni coachning av en rådgivare via Scienceparks-systemet. De tillverkande företagen får dessutom en mentor under sitt uppstartsår.

 

Satsningar i Nässjö

Ritningar på nya satsningar. Från vänster Sivab, Atteviks och ITABs nya fastigheter.

Genom åren har många företag inom produktion och tillverkning satsat i Nässjö. Några exempel är ABB som flyttade till Nässjö från Stockholm i en fastighet på ca 20 000m2. Investeringen generade i att de ökade till ca 180 jobb. Senare satsade Wibe Hultafors genom att flytta produktionen från Värnamo och Finland till Nässjö i en yta på 12 000m2. Därefter startades QPC av industrierna NPP och Industrilås i Nässjö, detta gav 8 nya jobb. Idag har de ännu fler anställda och företaget ägs av LGBT Holding. Även Bengtssons Mekaniska följde trenden att satsa i Nässjö kommun genom att bygga en fastighet på 5 500m2 istället för i Jönköping.

Nedan visar vi ytterligare exempel på expansion och tillväxt i Nässjö som skett de senaste åren.

 

20140602_barometern