Få stöd av våra mentorer

20140527_etabl.utv.head1

Mentorskapet

Vi på Nässjö Näringsliv AB skapar rätt förutsättningar för att kunna växa med ditt företag. I hela vår process har vi ett coachande förhållningssätt, därför har vi samlat på oss ett gediget nätverk med kompetenta och efterfrågade mentorer med bred arbetslivserfarenhet från nationella såväl som internationella företag. Våra mentorer är idag företagsledare i växande företag som har ett gott renommé eller konsulter.

Vårt arbetssätt

Vi använder oss av en väl beprövad metod när vi ska hitta rätt extern resurs för att nå nästa målsättning i företagandet.
– Vi börjar med en företags- och kompetensanalys och kartlägger behovet.
– Utifrån kravprofilen kan vi rekrytera rätt kompetens/resurser och etablera en handlingsplan över ett års tid, därefter utvärderar vi resultaten. Ett årshjul består av 5 halvdagsträffar med din mentor. 

”Jonas Netterström har stöttat oss i att etablera ett ordnat styrelsearbete med dagordning och protokoll. Vi är på rätt väg med verksamheten i våra nya lokaler.”
– Tommy Thyselius, VD, Expodul Inredningar.

Våra mentorer

Nedan kan ni se några av våra mentorer som kommer att coacha er hela vägen fram till en hållbar tillväxt.

Per-Olof Westlin

Företagsstyrning, strategi
Per-Olof Westlin är styrelseordförande för Kanonaden Entreprenad. 2015 vann han Guldklubban i kategorin onoterade bolag, en utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap. Med bakgrund inom energisektorn, den tillverkande industrin och lantbruk har han en stor bredd i sin kunskap. Speciellt stark är han inom företagsstyrning och strategi.

 

Johan Ljunggren

Strategisk företagsutveckling
Johan Ljunggren är vd för Huskvarna Härdverkstad med lång erfarenhet inom företagsutveckling och ledarskapsfrågor. En visionär som knyter ihop visionen med strategisk företagsutveckling. Han har ett coachande förhållningssätt som gör att han lyfter fram organisationens styrkor för att skapa engagemang och delaktighet för utveckling, lönsamhet och tillväxt i bolaget.

 

Berndt Axelsson

Strategisk företagsutveckling
Berndt är VD på Scandinavian Business Seating. Med sina 20 år som  managementkonsult har han genomfört många uppdrag inom bland annat tillväxt, reorganisering och företagsförvärv nationellt såväl som internationellt. Berndt styrkor är strategiskt tänk kombinerat med operativa kunskaper, förändringsarbete, organisation-, produktion- och verksamhetsutveckling, samt ekonomi och logistik.

 


Jonas Netterström

Marknad & Försäljning
Jonas är idag koncernchef för Elajo Invest AB. Han har erfarenhet i att driva utvecklings- och förändringsarbete i små och stora företag. Dessutom har han många andra styrkor inom områdena marknad, försäljning, personal- och organisationsfrågor. Han har även erfarenhet av Spin-outprocesser både avseende företag och produkter.

 

Margareta Carlsson

Förändringsarbete och organisationsutveckling
Margareta är en målfokuserad och verklighetsnära strateg som skapar tydliga samband mellan vision, varumärke och vardagliga beteenden i organisationen. Hon har en mångårig studiebakgrund inom ledarskap, organisation och utveckling samt arbete som chef, ledare och företagare. Hennes styrkor som mentor är förändringsledning, personal och företagskultur.

 

Roland Andersson

Strategisk företagsutveckling
Roland har en bakgrund som VD på företag från skiftande branscher, bland annat för ABB. Som mentor är Rolands stora styrkor  att skapa en tydlig säljstrategi, ekonomisk fokus på kärnverksamhet och hur man arbetar och utvecklar i internationella miljöer.

 

Stefan Milesson

Organisationsutveckling
Stefan har arbetat som personalchef i mer än 25 år och har då varit ansvarig för samtliga HR-processer inom företagen. Han har haft långa anställningar inom Myresjökoncernen och ABB/Draka/Prysmian med internationella uppdrag. Stefans styrkor är främst organisationsutveckling/personal och förändringsarbete.

 

Elisabeth Wagner

Strategisk företags- och affärsutveckling inom försäljning
Elisabeth har mer än 30 års erfarenhet av affärs- och organisations utveckling i näringslivet från små till stora företag från branscherna organisations- och verksamhetsveckling, byggsektorn/ventilation, maskin- och reservdelsförsäljning och IS/IT.  Hennes kompetensomfattar i första hand strategisk företags-/ organisationsutveckling och försäljning/marknadsutveckling.

 

Patrik Sandstedt

Entreprenörskap
Med stor drivkraft startade Patrik Sandstedt El och utvecklade företaget från noll till 45 miljoner kronor i omsättning per år. Nu vill han dela med sig av sin kunskap till andra företagare och detta gör han som mentor där hans största styrkor är att organisera och målinrikta arbetet och strukturera sälj- och marknadsarbetet.

 

Andreas Krona

Strategisk företagsutveckling
Andreas driver det kostnadseffektiva företagande och säkerställer att produkter har rätt kvalitet till rätt pris. Han kan planera långsiktigt och samtidigt se de kortsiktiga insatserna som måste göras. Han är ett utmärkt bollplank för strategisk företagsutveckling och som kan hjälpa till att sätta upp en organisation med personal.

 

Leif Garpheden

Entreprenörskap
Leif är idag verksam som Senior Adviser via Garpheden Holding AB. Innan dess och sedan mitten av 90-talet byggde Leif upp Garpco-koncernen som 2014 hade ca 200 anställda och omsatte 274 mkr. Leif har undan för undan sålt aktier respektive skänkt aktier till döttrarna. Hösten 2014 sålde Leif av samtliga resterande aktier. Leif har också haft ett antal VD-uppdrag varav EFG i Tranås var det största. Leif är civilekonom från handelshögskolan i Göteborg.

 

Josef Darius

Strategisk företagsutveckling
Josef har lång erfarenhet inom hotellbranschen, senast som ägare för Gyllene Uttern Hotel Group, vilket han sålde 2010. Med sin långa erfarenhet har han varit del i att utveckla små och stora företag till att blomstra. Efter avslutat ägande lägger han sin energi på att hjälpa andra företagare att utvecklas.

 

Thom Nilsson

Strategisk företagsutveckling
Thom har jobbat med styrelseutveckling sedan 30 år tillbaka. Här finns gedigen kunskap om ledarskap i både mindre och större organisationer. Han har mångårig erfarenhet av controlling och lönsamhetsuppföljning. Dessutom har han erfarenhet från olika affärsmodeller, B2B, B2C, grossister, detaljister och konsumenter.

 

Johnny Hansen

Strategi, organisation och affärsutveckling
Johnny, som genom åren bl.a tilldelats Guldstickan som en av länets främste marknadsförare och utsetts till årets företagare i Nässjö kommun, har arbetat som VD för Flisby AB i drygt 40 år. Han har omformat Flisby AB från att vara ett litet cementgjuteri till Sveriges första renodlade butikskedja inom sten med 7 butiker och en omsättning som närmar sig 100 milj.
Johnny arbetar idag med expansionen i Flisby och som bollplank i andra små och medelstora bolag som står inför en expansion.
Han är verksam i en dryg handfull styrelser förutom sina egna bolag.

 

Jeanette Andersson

Affärsutveckling, finansieringsfrågor & strategisk digitalisering
Jeanette har flera års erfarenhet av säljledning, internationell key account management, strategisk affärsutveckling samt ledning av ”product management” inom branscher som industriell automation och fastighetsautomation. Sedan 2004 har hon arbetat i och med mindre bolag i uppstartsfas både som operativt ansvarig, styrelseledamot och rådgivare.
Jeanette är i nuläget affärsrådgivare kring finansiering och affärsutveckling på startup huset Minc i Malmö kombinerat med konsult- och styrelseuppdrag samt egna investeringar. Hon är inriktad på finansiering av tidiga bolag, tillväxtfrågor och affärsutveckling.