Tillverkande företag i tillväxt

20140530_tillvaxt_bild1

Väx i Nässjö!

I Nässjö kommun startar och växer de tillverkande företagen ordentligt. De har under de senaste åren vunnit omfattande affärskontrakt med anställningsbehov som följd. Ett av dem är Sivab som tillverkar avancerade verktyg för plåtpressning. De flyttar nu ifrån Huskvarna för att bygga en helt ny fastighet här i Nässjö kommun. Förutom Sivab har ytterligare företag tagit beslutet att bygga nytt i Nässjö och flytta produktionen hit.
>>Läs mer om industrisatsningar som genomförs i Nässjö 

När vi räknar procent kan vi se att hela 5 % fler av Nässjös invånare än i rikssnittet jobbar i tillverkningsföretag. Så sektorn är tongivande i Nässjö med effektiva, lojala och kunniga anställda.

Hos oss får du hjälp hela vägen

Hur kommer det sig att hela 5 % fler av Nässjös invånare än i rikssnittet jobbar i tillverkningsföretag? Ett svar skulle kunna vara att här finns den kunniga arbetskraften och ett kostnadseffektivt läge med ett gott företagsklimat. Nässjö är nära till både E4, stambanan och internationella hamnar. Dessutom får du stöd och hjälp från oss på Nässjö Näringsliv AB i ditt företagande. Vi hjälper dig var du än befinner dig att nå fram till dina mål.

Till höger finns flikar som beskriver några av de tjänster/support som vi erbjuder. Nedan har vi en kort sammanfattning om vad som finns under varje flik.

– Kompetensförsörjning

Det ska vara lätt att få en kunskapsinjektion i Nässjö och här presenteras vi hur vi arbetar med att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen. Du får inblick i träffar vi anordnar, till exempel anordnades nyligen en workshop där tillverkande företagare fick chansen att påverka utbildningen och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö

– Utveckla

Här visar vi vårt arbetssätt för att få ditt företag att utvecklas. Vi tar bland annat upp vår uppskattade OneDoor-metod, våra olika satsningar och nätverk som är lämpliga för er.

– Avknoppa & Etablera

Här presenterar vi vårt arbetssätt för att du ska få en god etablering och lyckas med din avknoppning. Du finner även en barometer över tillverkning- och produktionssatsningar i Nässjö under 2000-talet.

– Få stöd av mentorer

Här berättar vi om mentorskapet och presenterar de mentorer som står redo för att hjälpa dig att nå ditt mål i företagandet.

 


[cols]


”Nässjö Näringsliv har stöttat oss under mer än tio års tid, i allt från etablering-, lokalfrågor och en expansionsprocess med ett 25-tal olika frågeställningar, till förvärv av fastighet, produktionstillstånd, rekryteringar, traineeprogram och ett omfattande utbildningsprojekt i form av Logkomp. Vi har under resan vuxit från 25 Mkr till närmare 400 Mkr i omsättning.”
– Roger Johansson, VD på ITAB.
[/cols]