Bra kontakter

Almi Företagspartner 

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Coompanion 

Coompanion erbjuder rådgivning till alla som vill starta kooperativa företag.

Mittföretag.com 

På mittföretag.com får du konkreta guider, inspirerande bloggar, smarta verktyg och mycket mer.

Nyföretagarcentrum 

Hos Nyföretagarcentrum får du kostnadsfri rådgivning när du vill starta företag.

Nässjö kommun 

Hos Nässjö kommun får du information om kommunens tjänsteutbud, blanketter för bygglov, serveringstillstånd med mera.

Winnet

Resurscentrum för kvinnor. Winnet Sverige NRC – Svenska Riksförbundet Nationell ResursCentrum för kvinnor.

Science Park

Erbjuder entreprenörer en kunskapsintensiv plattform och infrastruktur.

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner.

Verksamt 

På Verksamt får du information och tjänster från myndigheter.

Vinnova 

Sveriges innovationsmyndighet, verkar för att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.