Stadskärneutvecklingen


Syftet med Nässjö Stadsvision är att få fler människor att vistas i Nässjö stadskärna under hela dygnet, ge långsiktigt hållbara förutsättningar för lönsam utveckling av stadskärnans verksamheter och att skapa kultur-, besöks- och turistevenemang som stärker Nässjös stadskärna.

Det finns två primära utvecklingsområden: stadens utseende och stadens innehåll/utbud. I ledningsgruppen för Nässjö Stadsvision finns kommun, fastighetsägare, handlare och Nässjö Näringsliv AB representerade.