Tjänstepaket

På Nässjö Näringsliv verkar vi för tillväxt i kommunen, genom att verka för bättre infrastruktur, kompetensförsörjning, samarbete mellan företag och skolor, affärsutveckling & expansion för företagare, utveckling av stadskärnan, stöttning av nyföretagare, marknadsföring av Nässjö kommun till omvärlden, som en utomordentlig plats att arbeta, driva företag och bo på – och mycket annat. Som intressent i Nässjö Näringsliv bidrar ditt företag till en positiv utveckling av kommunen, vilket kommer alla företag till del.

Som kund får ni välja mellan våra tjänstepaket utifrån storleken på ert företag och vilket servicebehov ni har.

Ingår i alla paket
 • Coachning/stöd och service
 • Bollplank kring utveckling av affärsplan och finansiering
 • Arbeten utförda av kommunala resurser inom OneDoor-metoden
 • Support med rekrytering till ledning – extern resurs eller mentor
 • Tjänsterekrytering (ledar- och organisationsutveckling, ekonomi, it och marknad)
 • Marknadsföringsinsatser: media- och nyhetskampanjer, strategisk PR-rådgivning
 • Lokaler och fastigheter – hjälp att hitta alternativ enligt kravspecifikation
 • Stöd vid expansion – nulägesanalys och handlingsplan tillsammans med företagaren
 • Rekrytering – lösningar i samverkan med Arbetsförmedlingen och/eller rekryteringsföretag
Tjänstepaket I
 • Möjlighet till 1 personligt företagsbesök för rådgivning per år
 • Möjlighet att vara medarrangör vid näringslivsträffar/frukostmöten
 • Erbjudande om plats i våra nätverk
 • Lediga lokaler kan marknadsföras på vår hemsida
 • Information via nyhetsmail och utskick
 • Rabatter på näringslivsträffar, utbildningar och andra arrangemang
 • Rabatter i form av erbjudanden på tjänster/produkter från övriga intressentföretag
 • Möjlighet att skapa erbjudanden för övriga intressenter
 • Stöd och rådgivning kring digitalisering
Tjänstepaket II
 • Allt i tjänstepaket I
 • 1-2 personliga företagsbesök för rådgivning per år
 • Beslutsunderlag för expansioner
 • Möjlighet till stöd i analysen vid rekrytering av bollplank och styrelseledamot
 • Vi jobbar med skarpa sökverktyg och skapar förutsättningar för nya kunder och leverantörer
 • Verksamhetsutveckling, olika frågeställningar
Tjänstepaket III
 • Allt i tjänstepaket I och II
 • Rådgivning och samarbeten i större omfattning
 • Strategiska samarbeten med gemensamt planerade events och utbildningar
 • Strategiska samarbeten kring affärsplanering. Vi analyserar och skapar en väg framåt för strukturerat innovationsarbete.
 • Stöd vid samlokalisering – tillsammans upprättar vi en affärsanalys av organisationen/verksamheten för faktabaserade beslut, samt en genomförandestrategi för bästa lönsamhet.
 • Nulägesanalys och strategirådgivning