Tjänstepaket

Som kund får ni välja mellan våra tjänstepaket utifrån storleken på ert företag och vilket servicebehov ni har. För en enkel sammanfattning av våra tjänster kan du titta i denna broschyr (pdf).

Rådgivning (ingår i alla paket)
 • Coachning/stöd och service
 • Bollplank kring utveckling av affärsplan och finansiering
 • Arbeten utförda av kommunala resurser inom OneDoor-metoden
 • Support med rekrytering till ledning – extern resurs eller mentor
 • Tjänsterekrytering (ledar- och organisationsutveckling, ekonomi, it och marknad)
 • Arbeten utförda av högskoleresurser: studenter, doktorander
 och forskare
 • Marknadsföringsinsatser: media- och nyhetskampanjer, strategisk PR-rådgivning
 • Lokaler och fastigheter – hjälp att hitta alternativ enligt kravspecifikation
 • Stöd vid expansion – nulägesanalys och handlingsplan tillsammans med företagaren
 • Rekrytering – lösningar i samverkan med Arbetsförmedlingen och/eller rekryteringsföretag
Tjänstepaket I
 • Möjlighet till 1 personligt företagsbesök för rådgivning per år
 • Möjlighet att vara medarrangör vid näringslivsträffar/frukostmöten
 • Erbjudande om plats i våra nätverk
 • Lediga lokaler kan marknadsföras på vår hemsida
 • Information via nyhetsmail och utskick
 • Rabatter på näringslivsträffar och andra arrangemang
Tjänstepaket II
 • Allt i tjänstepaket I
 • 1-2 personliga företagsbesök för rådgivning per år
 • Processtöd – kartläggning och kompetens inom bl.a Lean och produktivitetsförbättringar
 • Möjlighet till stöd vid styrelserekrytering
 • Tillgång till internationellt nätverk för kompetens med utbildningscentra i bl.a USA, Danmark och Holland
Tjänstepaket III
 • Allt i tjänstepaket I och II
 • Rådgivning och samarbeten i större omfattning
 • Strategiska samarbeten med gemensamt planerat event
 • Strategiska samarbeten kring affärsplanering
 • Innovation – med hjälp av verktyget i360 Analysis hjälper vi dig att mäta, jämföra, analysera och utveckla ditt företag och dess innovationsförmåga, samt att lägga en strategi framåt
 • Stöd vid samlokalisering – tillsammans upprättar vi en affärsanalys av organisationen/verksamheten för faktabaserade beslut, samt en genomförandestrategi för bästa lönsamhet.