Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Berndt Axelsson, Flokk (Ordförande)
Kjell Karlsson, Er Bil
Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB
Anders Karlgren (M), Nässjö kommun
Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö kommun
Lars Sundin, Amber Advokater
Laila Norss (KD), Nässjö kommun
Annika Löfgren, JYSK

Suppleanter

Anna Arlbrandt, Byggkompaniet
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Carl-Johan Dahlin, GARO (tidigare Draka Kabel)
Anders Karlsson (C), Nässjö kommun
Tommy Broholm (S), Nässjö kommun
Johan Schelin, JSC
Anders Hansen (SAFE), Nässjö kommun
Urban Stenevi, CEOS

Adjungerade

Karl-Gustav Bartoll, Nässjö kommun

Revisor och lekmannarevisor

Christoffer Sillén, PwC
Alf Öhling (SAFE), Nässjö kommun

Revisorssuppleant och lekmannasuppleant

Jane Wågman (S), Nässjö kommun