Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Berndt Axelsson, Scandinavian Business Seating (Ordförande)
Kjell Karlsson, Svensk Handel
Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB
Laila Norss (kd), Nässjö kommun
Anna-Carin Magnusson (s), Nässjö kommun
Lars Sundin, Amber Advokater
Anders Karlgren (m) Nässjö kommun
Berndt Axelsson, Scandinavian Business Seating

Suppleanter

Anna Arlbrandt, Byggkompaniet
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Leif Augustsson, Atteviks Personvagnar AB
Carl-Johan Dahlin, Draka Kabel
Anders Hansen (safe), Nässjö kommun
Tommy Broholm (s), Nässjö kommun
Johan Schelin, JSC
Anders Karlsson (c), Nässjö kommun
Annika Löfgren, JYSK

Adjungerade

Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB
Karl-Gustav Bartoll, Nässjö kommun

Revisor och lekmannarevisor

Christoffer Sillén, PwC
Alf Öhling (safe), Nässjö kommun

Revisorssuppleant och lekmannasuppleant

Ursula Carlzon, PwC
Jane Wågman, Nässjö kommun