Ledarnätverket

Ledarnätverket

Från vänster: Stefan Virtanen (Cellwood Machinery), Sebastian Kock (Itab), Maria Malmström (Qulturum Region Jönköpings län), nätverksledare Erik Nygårds (Panacea AB), Anna Isaksson (SB Seating AB) Torbjörn Fritz (Itab)

Nätverkets mål

Målet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper i förändringsledning, ständigt förbättringsarbete, försörjningskedjor dels genom teori dels genom erfarenhetsutbyte, gästföreläsningar och studiebesök.
Deltagarnas gemensamt prioriterade frågor/teman inom Supply Chain Management, ständigt förbättringsarbete (Toyota Production System), förändringsledning ligger i fokus under träffarna.

Exempel på temaområden:

• kompetensförsörjning – hur blir vi en attraktiv arbetsgivare
• Ledarskap utifrån ett strategiskt perspektiv
• Företagsledning i förbättringsarbete
• PDCA-problemlösning
• Varumärkesbyggande
• Processer/metoder
• Kommunikation
• Visualisera
• Flöden

Målgrupp och platser

Nätverket vänder sig till företagsledare/ledningsgrupp både inom producerande- och tjänsteföretag. Nätverket är uppdelat i grupper där varje grupp har 12 platser.

Tid och kostnad

Det kostar 10 000 kr exkl. moms. Priset gäller för 6 halvdagsträffar under 12 månader fr.o.m första träffen. I priset ingår fika, lunch och material. Eventuell litteratur tillkommer.

Anmälan

Anmäl dig till nätverket genom att skriva in din epostadress nedan:

Din mejladress

Jag har behov av specialkost eller har följande allergier 


 

KontaktErik Nygårds
Nätverksledare

Telefon: 070-538 56 50
E-post: erik.nygards@nnab.se

Erik Nygårds är ägare och vd för konsultföretaget Panacea AB vars huvudinriktning är att bistå företag och offentliga organisationer med EU-stöd, projektansökningar och finansieringslösningar. Erik har ett förflutet som mångårig delägare och v vd i HR-företaget Montico. Som ansvarig för affärsområdet Verksamhetsutveckling och ledarskap var han där med och startade några chefsnätverk i Jönköpings län. Erik har under ca 1,5 år arbetat som personalchef i en stor internationell koncern. Idag arbetar han som EU-konsult men också med uppdrag inom området kompetensförsörjning. Erik har också ett stort samhällsintresse och är sedan en tid tillbaka ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Tranås.