Bodafors näringslivsgrupp

Vi arbetar tillsammans för att främja en god näringslivsutveckling för företagen och samhället.

Medlemmar

Maj-Inger Johansson (Besekull AB), Markus Vändal (Bodafors VVS), Camilla Larsson (Bord Birger), Ulf Bennerstål (ISS World Sweden), Kenneth Björkman (Externia), Anders Ragnarsson (Flügger), Alf Nilsson (Konsultföretag), Göran Lindkvist (LMI Sweden), Anders Olsson (Martela), Peter Lax (Maxitryck), Anders Rostedt (Rostedts Livs), Suzanne Stenqvist (Sekanum), Stefan Fogelberg (Svenska Möbel), Anne Almström (Swedbank).

Kontakt

Bodafors Näringslivsgrupp
Ordförande Bernd Lindemann
c/o Studio V19 AB
Västerstig 19
571 62 Bodafors
0380-37 13 19

Kommande träffar

www.naringslivsgruppen.bodafors.info