Nätverk

Det är en styrka att kunna möta företagare inom liknande branscher för att utbyta idéer och erfarenheter. Nässjö Näringsliv AB arbetar aktivt med förena företag som är verksamma inom liknande branscher.

Branschrådet logistik
Syftet med branschrådet är att för länets olika aktörer inom logistik- och lagerbranschen ge kort- respektive långsiktiga beslutsunderlag som ger bättre förutsättningar för rekrytering och kompetensutveckling för länets arbetsmarknad.

Forserumsnätverk
Företag i Forserum arbetar tillsammans under devisen ”ledande industri i levande bygd”.

Ledarnätverket
Fördjupa dina kunskaper i förändringsledning, ständigt förbättringsarbete, försörjningskedjor genom teori och erfarenhetsutbyte, gästföreläsningar och studiebesök.

VD-nätverket
Nätverket för dig som är företagsledare, VD, platschef eller HR-chef. Under ett år kommer nätverket att träffas sex halvdagar med olika teman. Träffarna kommer bli ren kompetensutveckling för dig som ledare.

Kontakt Nässjö
Nätverk med syfte att utveckla kontakter och göra affärer.

Handelsplatsutveckling
Nätverk för utbildning, ledarskapsutveckling och breddande av handelsutbud.

Marknadsnätverket
Nätverk för marknadschefer och marknadskoordinatorer.