Nätverk

Det är en styrka att kunna möta företagare inom liknande branscher för att utbyta idéer och erfarenheter. Nässjö Näringsliv AB arbetar aktivt med förena företag som är verksamma inom liknande branscher.

Forserumsnätverk
Företag i Forserum arbetar tillsammans under devisen ”ledande industri i levande bygd”.

VD-nätverket
Nätverket för dig som är företagsledare, VD, platschef eller HR-chef. Under ett år kommer nätverket att träffas sex halvdagar med olika teman. Träffarna kommer bli ren kompetensutveckling för dig som ledare.

Kontakt Nässjö
Nätverk med syfte att utveckla kontakter och göra affärer.