För leverantörer

Vår faktureringsadress:

Nässjö Näringsliv AB
Fack 6692
Box 3037
831 03 Östersund

Till denna adress får enbart fakturor skickas. All annan post måste adresseras direkt till oss.

För de leverantörer som önskar maila sina fakturor så har vi mailadress 6692@faktura.scancloud.se endast en faktura per mail.