För leverantörer

Vår faktureringsadress:

Nässjö Näringsliv AB
Kund-id: TRF2005
FE 121
105 69 STOCKHOLM

Denna adress fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Adressen på kuvertet måste även innehålla ett tresiffrigt s.k. FE-nummer vilket används av Posten för att garantera snabb hantering.
Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och fakturabilagor. All annan post måste adresseras direkt till oss, inte till denna fakturaadress.

För de leverantörer som önskar maila sina fakturor gäller följande:

Mailadressen är TRF0000@tps.banctec.se

Följande krav måste sedan vara uppfyllda i varje email:

  • Accepterade bildfilformat är PDF, TIFF (CCITT Group 4 och bitonal 200 eller 300 DPI) eller PNG
  • 1 faktura per bildfil
  • Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, FE-nr samt Kund-id
  • Max 4 MB per mail
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan