Studiebesök/aktivitet i Nässjö

Är du företagare och vill ta emot studiebesök eller vara med på andra aktiviteter med skolan? Nedan följer kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom skolor i Nässjö.

Är du skolrepresentant och vill anordna studiebesök på något av Nässjös företag? Nedan följer kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom arbetslivet i Nässjö.