Kompetensrådet: skola och arbetsliv i symbios

kompetensradet


Hur hittar företag utanför storstäderna personal med hög kompetens? Hur säkrar man framtida rekryteringsbehov? Hur skapar man intresse för de karriärmöjligheter som finns i kommunen bland barn och ungdomar?

Dessa frågor, och många fler, arbetar Kompetensrådet med. Rådet är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning som vill hitta strategier för att ge elever mer kunskap kring arbetslivsorientering i kommunen, som inblick i och kunskap om olika branscher och yrken samt studiebesök och prao i Nässjö som stad att bo, leva, arbeta och investera i. Man vill även ge företag möjlighet att påverka utbildningar så att de kompetenser som faktiskt behövs också tillhandahålls och på så sätt underlättar för företag att säkra sin framtida kompetensförsörjning. Ett välfungerande samarbete mellan skola och arbetsliv är viktigt för att kunna säkerhetställa sitt företags framtida kompetensförsörjning. Rådet träffas två gånger per år.

Kontakt: 
Erik Nygårds, projektledare: 070-538 56 50, erik.nygards@nnab.se