Aktiviteter och satsningar

Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Workshop där företag från tillverkningsindustrin fick chansen att påverka utbildning och rekryteringsmöjligheterna i Nässjö.
Ung Drive Sommarföretagare
Ung Drive Sommarföretagare
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter
Mingellunch med möjlighet för högskolestudenter att möta näringslivsrepresentanter

Sommar 2016 Ung Drive Sommarföretagare
Feriearbete med fokus på entreprenörskap, riktad mot årskurs 9, samt 1 och 2 på gymnasiet.

Maj 2016 Pilotprojektet Se möjligheter
Satsning riktad mot årskurs 8 där elever fick, med utgångspunkt i en 100-lapp, lära sig om hur du tjänar ihop den, hur många luncher det motsvarar, hur många skattekronor, och vad du kan få för den från ett företagarperspektiv.

Våren 2016 Tekniksprånget
Riktad till avgångselever på gymnasiet med syfte att öka intresset för teknik- och ingenjörsutbildningar (framförallt kvinnor). Samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Genomfört på bland andra Cellwood Machinery och InfraNord Nässjö.

Hösten 2015/våren 2016 Experimentdagar
Teknikcollege och NT-utvecklare anordnade naturvetenskapliga och tekniska experimentdagar för årskurs 5 och 6.