Arbetsgrupp näringsliv

I Arbetsgrupp näringsliv ingår näringsidkare. Parallellt med arbetsgrupp grundskola kommer denna grupp att se över de möjligheter som finns för att engagera företag att jobba med skola och arbetsliv. Vidare ska de arbeta fram en handlingsplan som ska innefatta vad som krävs och vad som kan göras för att till exempel ta emot studiebesök eller sponsra en bussresa, för att öka utbytet mellan skola och arbetsliv.