Arbetsgrupp grundskola

Här ingår företagare, syvare, lärare, rektorer, elever och grundskolechefen Bengt-Olov Södergren. De har i uppgift att se över de utvecklingsmöjligheter som finns för grundskolan och arbetslivet i Nässjö. Gruppen ska tänka nytt och våga testa för att elever ska få chans att se arbetslivets möjligheter.