Företagsregister

Företag: BMR Produkter AB
Adress: Älgaryd 1
Postnummer: 570 21
Ort: Malmbäck

Besöksadress: Älgaryd 1

Telefon: 0380-26224Hemsida: www.bmrprodukter.se

Storlek arbetställe: 20 - 49 anställda

Bransch: Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter