Arbetsmiljödag för entreprenadföretag

Datum: 12 oktober, 2018
Tid: kl. 09.00-15.00

Den 12 oktober arrangerar Solberga Station och Nordic Infracenter en arbetsmiljödag för entreprenadföretag! Få inspiration, kunskap och verktyg i det fortsatta arbetsmiljöarbetet!

Målgrupp

För dig som är chef, ledare, HR-medarbetare, ledamot i skyddskommitté eller har uppdrag som arbetsmiljöombud/skyddsombud.

Syfte och mål

Att vara arbetsmiljöombud, skyddsombud eller chef med arbetsmiljöansvar är en fantastisk möjlighet. Det finns utmaningar och svårigheter i alla organisationer och de behöver man ta hänsyn till. Det finns också stora möjligheter att skapa friska, meningsfulla och framgångsrika organisationer när man har fokus på just det.

Syftet med dagen är att skapa kunskap om och en förståelse för roller i arbetsmiljöarbetet, kopplingen arbetsmiljö – verksamhetsutveckling samt det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Målet är att ge inspiration, kunskap och några verktyg i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Dagen kommer bland annat ge svar på:

  • Hur kul kan man ha på jobbet?
  • Vilken påverkan har arbetsmiljön på våra prestationer?
  • Samband arbetsmiljö – verksamhetsutveckling – samhälle?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, rättigheter och skyldigheter.
  • Risk eller frisk?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad handlar det om?
 
Datum

Fredagen 12 oktober 2018

Tid

Klockan 9.00-15.00

Plats

Nässjö Näringsliv AB, Karlagatan 3 i Nässjö.

Kostnad

Pris 595 kronor per deltagare, exklusive moms (lunch ingår i avgiften)

I utbildningen ingår även kursmaterial och deltagaren kommer efter genomförd kurs att erhålla kursintyg.

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 oktober genom att fylla i formuläret >> Här

Frågor?

Kontakta Margareta Carlsson, telefon 0380-203 31, SMS 070-722 37 34, e-post: margareta.carlsson@solbergastation.se

Publicerad 2018-06-08 | Av: Nicole Erkensten