Preem företagskort

preem_logotype

Nässjö Näringsliv AB har slutit ett avtal med Preem gällande företagskort. Avtalet innebär mycket förmånliga priser på drivmedel för samtliga av Nässjö Näringsliv AB:s intressenter. Följande rabatter gäller:
• Bensin 47 öre/liter
• ACP Evolution Diesel 89 öre/liter
• Etanol 47 öre/liter
• Bilkem/Tillbehör* 15 %
• Biltvätt enl. lokala ök. 10%

* Med bilkem/tillbehör avses spolarvätska, k-sprit, avfettning, kylarvätska, bromsvätska, batterivatten samt vissa tillbehör.

>>Läs mer och fyll i ansökan om företagskort (pdf)

OBS! Om du är intressent i Nässjö Näringsliv AB och redan har ett Preemkort, kontakta Preem Nässjö för att uppgradera avtalet.

Personalkonto

Preem AB erbjuder er personal att teckna avtal gällande privata inköp av drivmedel och tillbehör via Preems Företagskort.

Vad gäller?
Företaget ansöker om ett personalkonto hos Preem (blankett finns nedan). Personalen får rabatt enligt offert. Rabatterna är inkl. moms och gäller tillsvidare. Rabatterna avräknas på det aktuella stolppriset. Rabatterna gäller både på bemannade och automatstationer. Uttag kan även göras på Neste i Finland och UNO-X i Norge, dock utan rabatt.

Vad händer sedan?
Den anställde börjar utnyttja kortet, fakturan skickas direkt till den anställdes hemadress: en faktura i månaden som förfaller till betalning den sist vardagen i månaden. Om den anställde inte betalar fakturan skickar Preem en påminnelse och därefter ytterligare en påminnelse (som även skickas till företaget). Om betalning ej sker därefter kommer Preem att kräva företaget. Företaget kan efter accept från den anställde reglera obetald skuld mot avdrag på innestående lön. När en anställning upphör skall kortet återlämnas till arbetsgivaren som ser till att kortet makuleras.

Hur gör du?
Du undersöker hur många i personalen som är intresserade av rabatterbjudandet. Företaget ansöker om ett personalkonto där ni anger hur många kortbeställningar ni behöver.
Ansökan skickas till Preem AB,
Kortadmin, 112 80 Stockholm

Kortbeställning
Preem skickar kortbeställningarna till kontaktpersonen, när kontot är beviljat, som lämnar ut dessa till de intresserade. Den anställde fyller i kortbeställningarna och lämnar den till kontaktpersonen på företaget. Kontaktpersonen skickar kortbeställningsblanketten till Preem AB, Kortadmin, 112 80 STOCKHOLM som skickar ut kortet direkt till den anställde.

>>Ansökan om personalkonto (pdf)

Vid frågor, kontakta Robert Nordal, butikschef Preem Nässjö: 0380-148 90

Hotellerbjudanden


Övriga erbjudanden


Publicerad 2015-04-28 | Av: Jacob Sundberg