P4RM Sweden

p4rm_logo

Professionell affärs, organisations- och ledarskapsutveckling för dig och din organisation. Försäljnings- och presentationsteknik som stärker dig och ditt företag.
P4RM Sweden erbjuder intressenter i Nässjö Näringsliv AB 10 % rabatt på alla ordinarie priser. Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal och information till Janne Tengvall, 0738373838, janne@p4rm.se, www.p4rm.se


Positiv energi, högre lönsamhet, drivkraft, effektivare organisation, gott ledarskap, välmående team, inspiration, affärsutveckling? Vad är din spontana känsla? Hur behöver du, ditt team, ditt företag eller organisation utvecklas?

P4RM Sweden erbjuder dig hjälp och stöd inom:
– Affärsutveckling och bättre lönsamhet genom att agera och sälja modernt, innovativt och smartare
– Professionell och personlig utveckling, coachning av ledare och chefer.
– Effektiva och välmående team med individer som aktivt vill bidra på ett positivt sätt.

I ditt liv förväntas du hanterar du många olika roller. Som föredöme och vägvisare i din föräldraroll, engagerad ledare i ditt team, tuff förhandlare i affärer eller strukturerad företagsledare med visioner och en klar målsättning. De flesta av oss upplever att det är svårt att hantera alla roller vi har.

Vi alla behöver stöd, feedback, support och struktur i vårt arbetsliv, men även i vårt privatliv. Det är inte så enkelt att hantera alla situationer och relationer vi befinner oss i. Du känner säkert igen dig! Personlig medvetenhet är avgörande för att vi skall kunna vara goda, välmående och engagerade ledare som får medarbetare och andra att utföra stordåd! P4RM ger dig detta stöd.

P4RM Sweden är även certifierad för verktyget Extended DISC används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil.

Extended DISC erbjuder över 800 beteendekompetenser kopplade till olika roller, nivåer och branscher. Dessa kan användas och kombineras för att utveckla många områden i organisationen:
• Medarbetarpolicy
• Ledarpolicy
• Värderingsarbete
• Kulturfrågor
• Kommunikationsutveckling
• Kundrelationer
• Rollbeskrivningar
• Feedback

I mer än 25 år har Janne Tengvall arbetet som affärsman, inom affärs, ledarskap- och organisationsutveckling, som KAM, coach, rådgivare, föreläsare och inspiratör! Janne är certifierad för Extended DISC.

Hotellerbjudanden


Övriga erbjudanden


Publicerad 2017-02-27 | Av: Jacob Sundberg